Region Jnkpings ln E-utveckling i Jönköpings län
plus.rjl.se/e-utveckling

E-utvecklingsrådet:

Skola

De skoladministrativa systemen som idag finns är i många fall både ålderstigna och uppfyller inte dagens behov av sökbarhet, enkelhet och överskådlighet. Dessutom är systemen låsta vilket omöjliggör eller försvårar informationsutbyte. Det är viktigt att regionen samarbetar, med varandra och med det nationella projektet ”Nationell elevplattform ” (SKL).

Effektmål

  • Vi har eller är på väg att implementera ett gemensamt administrativt öppet skolsystem.
  • Vi har en kostnadseffektiv hantering av systemen och dess informationsutbyten.
  • Dagens elever och föräldrar väljer på ett enkelt sätt kanal och verktyg för kommunikation och informationsutbyte.

Kontakt

Jan Pihl
Ordförande & projektkoordinator E-utvecklingsrådet
jan.karlsson.pihl@rjl.se
+46 72-574 92 13

Uppdaterad: 2015-04-08
Jan Karlsson Pihl, Regional Utveckling