Region Jnkpings ln E-utveckling i Jönköpings län
plus.rjl.se/e-utveckling

E-utvecklingsrådet:

E-utvecklingsrådet: Kompetensförsörjning

Vår region står inför stora förändringar, både interna men även externt, genom att vi idag samarbetar med varandra. Vi möter därmed krav på att vi arbetar på liknande sätt, med liknande processer och arbetsmetoder.

Vi har därför behov att inom E-utvecklingen likrikta oss, främst vad gäller projektledning, processutveckling, förändringsledning och regional e-utveckling.

Effektmål

  • Kunskap om kompetensbrist och kompetenstillgång
  • Ökad samverkan på alla nivåer eftersom vi samverkar enkelt med varandra. Projektdeltagare kan våra arbetssätt, roller och metoder som är liknande inom hela regionen.
  • Vi har stora möjligheter att skräddarsy utbildningsinsatser, då vi är en hel region och inte bara en kommun
  • Vi hjälper varandra i form av olika forum och träffar.

Kontakt

Jan Pihl
Ordförande & projektkoordinator E-utvecklingsrådet
jan.karlsson.pihl@rjl.se
+46 72-574 92 13

Uppdaterad: 2016-03-22
Jan Karlsson Pihl, Regional Utveckling