Region Jnkpings ln Qulturum
plus.rjl.se/qulturum

Klinisk handledning för läkare

En kursdag för läkare som handleder läkarstudenter, AT-läkare eller ST-läkare (men inte är huvudhandledare för ST-läkare)

 

  • Vad ska jag tänka på som handledare?
  • Hur får jag till bra handledning i vardagsarbetet?
  • Vilka krav kan jag ställa på adepten?
  • Vad skulle jag kunna göra när jag upptäcker att handledningen inte fungerar?

En dag om handledningspedagogik, med praktiska övningar och teorianknutna diskussioner.

Kursledare:

Jenny Persson: överläkare internmedicin och fil kand i dramapedagogik

Karin Thörne: doktorand i medicinsk pedagogik, barn- och ungdomspsykiater

Kontakt

Jenny Persson

Karin Thörne

Annika O'Connor

Är du intresserad av att delta?

Aktuella kursdatum och anmälan finns i Lärandekalendern

Mer information för anställda inom Region Jönköpings län

Information på Region Jönköpings läns intranät för ST-läkare och ST-tandläkare

Uppdaterad: 2014-12-22
Annika O Connor, Qulturum, Verksamhetsnära funktion