Region Jnkpings ln Qulturum
plus.rjl.se/qulturum

AT-LEKA

AT-LEKA syftar till att ge AT-läkare i Region Jönköpings län en grundläggande förståelse för hur ett hälso- och sjukvårdssystem ser ut gällande Ledning, Etiskt förhållningssätt, Kvalitetsförbättringar och den Arena (system) som skapar värde för patienten. Dessa är kunskapsområden där patientens behov är i fokus, och viktiga för din roll som läkare. Förhoppningen är att AT-LEKA ger dig som ung läkare lust att uppmärksamma, diskutera och aktivt utveckla kunskaper och färdigheter inom "LEKA" i din kliniska vardag, där ditt allra viktigaste lärande sker. AT-LEKA har inte för avsikt att ge en utbildning inom områdena, utan att på ett stimulerande sätt ge en orientering och att dessutom bjuda på möten med olika företrädare för Region Jönköpings län.
AT-LEKA omfattar 4 dagar en gång per termin, med ett upplägg två gånger två dagar utan övernattning och växelvis i Landstingets tre sjukvårdsförvaltningar.

Målsättning
• Belysa patientens och deras anhörigas perspektiv
• Visa olika dimensioner och krav på medarbetarskap – ledarskap
• Lyfta fram vikten av etisk medvetenhet och genomtänkta värderingar
• Lyfta fram kommunikationens betydelse för samverkan och säker vård
• Belysa betydelsen av kvalitetsutveckling och praktiskt förbättringsarbete
• Skapa en förståelse för hur Region Jönköpings län är organiserat
• Stärka nätverket bland läkare i Region Jönköpings län

Arbetsformer
• Växling mellan kortare föreläsningar, grupparbeten, praktiska övningar och diskussioner
• Utbildningen bygger på att du är aktiv och delar med dig av erfarenheter, tankar och idéer

Målgrupp
AT-läkare i Region Jönköpings län.
 

Kontakt

Raymond Lenrick

Är du intresserad av att delta?

Aktuella kursdatum och anmälan finns i Lärandekalendern

Uppdaterad: 2014-12-22
Annika O Connor, Qulturum, Verksamhetsnära funktion