Region Jnkpings ln Qulturum
plus.rjl.se/qulturum

ST-handledarutbildning

ST-handledarutbildningen riktar sig till ST-handledare med pågående handledning och den ST-läkare som erhåller handledning. Den omfattar 3½ dagar fördelat under ett halvår med aktiv handledning och utveckling av uppdraget på hemmaplan mellan kurstillfällena. I tidigare utbildningar har näst intill alla deltagare rekommenderat utbildningen till andra kollegor. Citat från utvärderingen: "Det har varit bra att lyfta blicken från "vardagen", bekräftandet av att handledning är viktigt, att ställa upp ett konkret mål med återkoppling."

Ur programmet:

Lärande som företeelse, exempel på bra lärandesituationer och handledning för läkare. Områden som är relevanta att utveckla i handledningsuppdraget. En viktig utgångspunkt är deltagarnas erfarenheter och förutsättningar i vardagens arbete.

Arbetssätt:

Med fokus på ST-läkarens förutsättningar för lärande i samarbete med handledaren får ST-läkaren och handledaren utveckla sina arbetssätt genom praktiska övningar, gruppdiskussioner och teoretiska pass. Det ska mynna ut i praktiska verktyg och ändamålsenligt förhållningssätt i handledning, exempel på upplägg av tjänstgöring och färdigheter i samtal som stärker lärandet.

Utbildningen bygger på att såväl ST-läkare som handledare kan delta vid samtliga tillfällen. Av erfarenhet rekommenderar vi att flera "par" kommer från samma verksamhet.

Kontakt

Karin Thörne

Bengt Asking

Anna-Karin Ståhl

Raymond Lenrick

Annika O'Connor

Är du intresserad av att delta?

Aktuella kursdatum och anmälan finns i Lärandekalendern

Mer information för anställda inom Region Jönköpings län

Information på Region Jönköpings läns intranät för ST-läkare och ST-tandläkare

 

Uppdaterad: 2014-12-22
Annika O Connor, Qulturum, Verksamhetsnära funktion