Region Jnkpings ln Region Plus
plus.rjl.se för vårdpersonal, samverkanspartners m.fl.

Smart Housing Småland

Smart Housing Småland är ett initiativ som möter upp mot ett flertal utmaningar: behovet av nya bostäder, behovet av att bygga yteffektivt, flexibelt, modernt, energieffektivt och hållbart.

Smart Housing Småland blir en innovationsmiljö där man, med användaren i centrum, skapar smart boende och hållbar byggd miljö i kombinationen mellan trä och glas. Arbetet börjar i Småland där kunskapen, historiken och råvaran för trä och glas finns men målet är en internationellt ledande innovationsmiljö som på marknaden skapar ett ökat utbud av attraktiva, hållbara och konkurrenskraftiga bostäder. Det finns stora möjligheter i det utmaningar som ligger framför oss och satsningen kommer att bli en viktig del av länens och Sveriges tillväxt.

SP (Sveriges Tekniska Forskningsinstitut) är ansvariga för projektet men bakom satsningen står även ett stort antal företag i hela Småland, samtliga tre Regionförbund och Länsstyrelser, Glafo (Glasforskningsinstitutet), Linnéuniversitetet och Högskolan i Jönköping.

Sedan i slutet av juni 2013 då Smart Housing Småland blev utsedd till Vinnväxt-miljö av Vinnova har ett antal projekt startats:

  • Företagscoaching
  • Limes (light innovative materials for enhanced solar efficiency)
  • Förstudie byggsystem
  • Entreprenöriell produktframtagning
  • Marknadsanalys transparant intelligens för bostadstillämpning
  • Prototyper
  • Biobaserade byggmaterial
  • Förstudie – vilka ska vi bygga för och hur vill de bo
     

Mer information om Smart Housing Småland
smarthousing.nu (extern webbplats, nytt fönster)

Följ Smart Housing i sociala medier 
Facebook (extern webbplats, nytt fönster)
Twitter (extern webbplats, nytt fönster)

Kontakt

Mikael Gustafsson
Strateg

+46 70-349 70 51

Uppdaterad: 2015-01-22
Karolina Borg, Regional Utveckling