Region Jnkpings ln Qulturum
plus.rjl.se/qulturum

Förbättringsguiden

Just nu kan du inte anmäla dig till kursen. Denna sida uppdateras när anmälan går att göra.

Förbättringsguiden är en kurs i förbättringsarbete, som du får tillgång till via internet. Du får grundläggande kunskaper i förbättringsarbete och lärandestyrt utvecklingsarbete. Nu finns den i ny översättning som gör den mer lättbegriplig!

Kursen bygger på boken "The Improvement Guide" av Tom Nolan med flera, som som bygger på dr Edwards Demings teorier om Profound Knowledge (Grundläggande förbättringskunskap) med fyra hörnstenar:

Fyra hörnstenar i förbättringskunskapen.

Kursen har tagits fram av Pkplearn och Profound Knowledge Products i USA och bearbetats för svenska förhållanden av Qulturum.

Du går kursen i egen takt när det passar dig (på jobbet eller hemma), uppkopplad via internet och med ett lösenord som gäller under en begränsad tid.

Kursen är lämplig för alla som deltar i eller är intresserade av utveckling, förändrings- och förbättringsarbete.

Kursen består av fem delkurser:

1. Konsten att arbeta med förbättringar
Förbättringskunskapens fyra hörnstenar: systemförståelse, förstå variation (mätningar), kunskap om lärande/ lärandestyrt utvecklingsarbete och förändringspsykologi.

2. Skapa en förbättringsplan/handlingsplan
Om hur man tar fram en handlingsplan för att förbättra, ser till att ha fokus på det ursprungliga uppdraget och väljer var förändringar ska testas.

En annan del handlar om teamet, hur man väljer team och arbetar i team samt deltagarnas roller och ansvar
Avslutas med några riktlinjer för ett framgångsrikt projekt.

3. Förbättringsmodellen
Om att använda modellen för förbättringar och PGSA-hjulet i flera varv/cykler för att få till en förändring, se hur det ligger till före en förändring testas (baslinje), test i olika cykler och slutligen när det är dags att införa/genomföra förändringen. Här handlar det mycket om de tre grundläggande frågorna: Vad ska vi åstadkomma? Hur vet vi att en förändring är en förbättring? Vilka förändringar kan leda till en förbättring?

4. Grundläggande förbättringsverktyg
Om insamling av data och resultat, operativa definitioner, mätningar, olika typer av diagram (till exempel linjediagram, kontrolldiagram, Paretodiagram) och hur olika diagram/grafer används och tolkas (det som kallas systematisk processkontroll).

5. Förändringskoncept
I denna del presenteras 70 olika förslag till vad man kan förändra eller var man kan börja sitt förändringsarbete (förändringskoncept) och hur man utvecklar sina förändringar så att de leder till förbättring.

Övrigt
Den som går kursen får tillgång till ett flertal arbetsblad och mallar för blanketter som kan användas direkt i det egna
förbättringsarbetet.

Se exempel

Här finns exempel på hur sidorna i kursen ser ut: Förbättringsguiden (pdf, nytt fönster)

Upplägg

Varje del består av teori och praktiska övningar på skärmen. Efter varje genomgången delkurs kan deltagaren själv skriva ut ett intyg.

Kostnad

Kursen ingår i en del av Qulturums program.
För anställda inom Region Jönköpings län: 800 kronor/person.
För övriga är priset: 1 500 kronor/person (exklusive moms)

Anmälan

Kursen anordnas kontinuerligt efter önskemål. Anmäl intresse till Qulturum

 

 

Kontakt

Qulturum

Uppdaterad: 2017-06-12
Rolf Bardon, Qulturum, Verksamhetsnära funktion