Region Jnkpings ln Qulturum
plus.rjl.se/qulturum

Lärcafé - en pedagogisk modell

Lärcafé är en pedagogisk modell med målsättningen att deltagande patienter/ motsvarande och/eller anhöriga ska få ökad kunskap och lära sig hantera sin livssituation och därmed få bästa möjliga livskvalitet.

Lärcafé kan drivas för såväl diagnosgrupper som symptomgrupper. Exempel på målgrupper för tidigare lärcaféer är hjärtsvikt, Parkinsons sjukdom, nacksmärta och föräldragrupper.

Lärcafé står på ”två ben”

  • ”Erfarna  patienter” medverkar i planering och genomförande av lärcaféerna
  • Patienters och anhörigas  frågor styr innehållet i lärcafé

Pedagogiken bygger på  ett samspel mellan patienter/anhöriga och medarbetare.  Ett ömsesidigt kunskapsutbyte  gör att ny kunskap kan inhämtas av alla deltagare.

Den nya kunskap/insikt  som inhämtas kan leda till  nya förbättringsarbeten i verksamheterna.

Förståelsen ökar

för hur olika rutiner/regler i hälso- och sjuk-vården kan påverka patienter och anhöriga. ”Vardagskunskapen” kan användas när man träffar nya patienter och anhöriga.

Lärcafé är en modell för lärande och ingår som en del av det arbete som pågår inom områdena  patientmedverkan och personcentrerad vård.

Spridning

Under 2015 har utbildningar för blivande kursledare genomförts i länet i konceptet Lärcafé. Ett 20-tal kursledare har utbildats och uppstart av lärcaféer i olika verksamheter pågår.

Målsättningen för utbildningen var att få verktyg och metoder för att driva ett eget Lärcafé med en grupp som var lämplig i den egna verksamheten.

Utbildningens upplägg

  • Uppstart under en halvdag

  • En heldagsutbildning

  • Start av egen lärcafégrupp¨med handledning

  • Genomförande av lärcaféträffar (4-5 stycken à 2,5 tim)

  • Uppföljning efter genomförda lärcaféer

Ansvariga för utbildningen var Anita Hegestrand Magnusson och Malin Skreding Hallgren

 

 

Kontakt

Anita Hegestrand Magnusson
anita.hegestrand.magnusson@rjl.se

Malin Skreding Hallgren
malin.skreding.hallgren@rjl.se

Annmargreth Kvarnefors
anna.kvarnefors@rjl.se

Uppdaterad: 2018-01-19
Rebecka Berger, Qulturum, Verksamhetsnära funktion