Region Jnkpings ln Qulturum
plus.rjl.se/qulturum

Kapacitet- och produktionsstyrning

Kapacitet- och produktionsstyrning

I Region Jönköpings län finns ett uttalat mål från Regionledningen att alla kliniker ska kapacitets- och produktionsplanera samt styra och följa upp sin verksamhet utifrån invånarnas behov. Från och med 2013 ligger fokus på detta arbete där varje klinikledning kommer utbildas i produktions- och kapacitetsstyrning och därefter påbörja ett praktiskt arbete för att följa den regionstandard som utvecklas och ska vara klar under 2014.

Kontakt

Maria Malmström

 

Uppdaterad: 2017-05-16
Rebecka Berger, Qulturum, Verksamhetsnära funktion