Region Jnkpings ln Region Plus
plus.rjl.se för vårdpersonal, samverkanspartners m.fl.

Kommunal utveckling

Kommunerna i Jönköpings län har enats om samarbete i ett antal prioriterade primärkommunala områden, såsom social välfärd och omsorg, utbildning inom förskola och skola, miljötillsyn, fritid samt personal- och kompetensutveckling.

Arbetet organiseras i olika utvecklingspartnerskap, där kommunerna är finansiärer, aktiva ägare och även tillsätter egna personalresurser för kortare eller längre projekt. Verksamheten är organiserad inom Region Jönköpings län och styrs av ett politiskt samverkansorgan.

Kontakt

Besöksadress: Västra Storgatan 18 A, Jönköping

Uppdaterad: 2017-05-17
Lisa Andersson, Primärkommunal utveckling, Kommunal utveckling