Region Jnkpings ln Region Plus
plus.rjl.se för vårdpersonal, samverkanspartners m.fl.

FoUrum utbildning

Länets kommuner har beslutat att tillsammans skapa en gemensam arena för forskning och utveckling - FoUrum utbildning. Syftet är att skapa förutsättningar för en kvalitetsutveckling som inte vore möjlig utan ett sådant regionalt samarbete.

Genom att länets 13 kommuner bildar en gemensam FoU-enhet för utbildning skapas förutsättningar för en kvalitetsutveckling som inte vore möjlig annars.

Vetenskaplig grund och beprövad erfarenhet

Denna satsning på fördjupade kontakter mellan forskning och verksamhet är ett led i att utveckla skolan för att förbättra elevernas måluppfyllelse och upplevelse av trygghet. Enligt skollagen skall verksamheten i skolan vila på vetenskaplig grund och beprövad erfarenhet.

Samarbetet bygger på ett partnerskap mellan länets kommuner. Uppdraget är att arbeta med alla gemensamma utbildningsfrågor som kommunerna prioriterar att samverka kring. Insatserna kan vara både av forsknings- och av utvecklingskaraktär.

Partnerskapet går under namnet FoUrum utbildning med paralleller till den motsvarighet som redan finns med kommunernas socialtjänst i länet. Verksamheten organiseras inom verksamhetsområdet Kommunal utveckling i Region Jönköpings län.

Kontakt

Yvonne Lindén Andersson
Projektledare
E-post:
Mobil: 072-525 84 02

Uppdaterad: 2017-11-30
Lisa Andersson, Primärkommunal utveckling, Kommunal utveckling