Region Jnkpings ln Barndialogen
plus.rjl.se/samverkan

Barnrättsombud

Barnrättsombud - vad är det?

Region Jönköpings län (RJL) arbetar efter FN:s konvention om barnets rättigheter. Syftet är att barnrättsperspektivet ska kunna tillämpas i alla verksamheter och bidra till ett systematiskt och utvecklingsinriktat arbete. Förutsättningen är att kunskapen om barnets rättigheter hålls levande och utvecklas. Ur Budget med verksamhetsplan 2016, flerårsplan 2017-2018 för Region Jönköpings län.

Genom att införa barnrättsombud på samtliga enheter i regionens alla verksamheter kommer barnets bästa att ständigt finnas som ett medvetet perspektiv i arbetet. Detta bidrar till implementeringen av Barnkonventionen i Region Jönköpings län.

Barnrättsombudet kallas även barnombud och kännetecknas av att ombudet bär en "knapp" på sina arbetskläder med texten Barnombud, Region Jönköpings län. Läs om barnrättsombudens uppdrag under Riktad information i högerspalten.

Barnrättsombud

Månadsblad för barnombud inom psykiatrin i Jönköping

Uppdaterad: 2017-03-28
Johanna Rosander, Folkhälsa och sjukvård, Verksamhetsnära funktion