Region Jnkpings ln Barndialogen
plus.rjl.se/samverkan

Kontakt barnrättsombud

Kirurgisk vård

Medicinsk vård

Primärvård

Psykiatri, rehabilitering och diagnostik

Verksamhetsstöd och service

Familjecentraler i länet

Övriga barnombud

Råd och stöd för barnrättsombud

Om behov finns när det gäller frågor kring barn och ungdomar exempelvis vid förberedelse, sjukvårdsrädsla, lekmaterial, tonårssysselsättning, barnlitteratur om sjukvård, tips på väntrumsutrustning, litteratur för personal om barn och unga i vården så står Lekterapin till förfogande med råd och tips.

Uppdaterad: 2017-10-27
Johanna Rosander, Folkhälsa och sjukvård, Verksamhetsnära funktion