Region Jnkpings ln Äldre
plus.rjl.se/samverkan

 Strategigrupp Äldre

Strategigruppen ansvarar för:

 • Omvärldsbevakning
  - Nationella överenskommelser
  - Lagar, föreskrifter, riktlinjer, utlysningar
  - Utveckling av befolkning, behovsförändringar etc.
  - Nationella och internationella utblickar
 • Ta fram en handlingsplan, med mål och mätetal, för ansvarsområdet som innehåller utvecklingsområden och arbetsfördelning mellan länets kommuner och Region Jönköpings län.
 • Verka för bästa möjliga samverkan och på bästa sätt ta tillvara gemensamma resurser:
  personella, utrustning och lokaler över länet
 • Aktivt delta i spridning till alla berörda
 • Samverkan med invånarna.

I länet finns det tre arbetsgrupper Äldre som arbetar i samverkan med lokala utvecklings- och förbättringområden som är kopplade till den övergripande handlingsplanen.

Mötesanteckningar

2017-06-20

2017-03-22

2017-02-10

2016-10-07

2016-05-26

2016-03-31

2016-01-28

2015-11-26

Äldredag 9 maj Fjällstugan

Bildspel

Dokumentation från gruppdiskussioner

Leva Livet bäst möjligt i Skellefteå (pdf)

Medlemmar

Mats Petersson(ordförande)

Nässjö kommun

Inger Ahlström

Medicin/Geriatrik, Höglandssjukhuset

Gunnel Lundgren

Värnamo kommun

Marita Sandqvist
  
Primärvårdsrepresentant

Agneta Ståhl

Verksamhetsområde Medicin

Ewa Timén

Folkhälsa och sjukvård

Ann Lund

KOmmunal utveckling

Ulrika Stefansson

Folkhälsa och sjukvård

 

 

 

Uppdaterad: 2017-11-16
Ulrika Stefansson, Folkhälsa och sjukvård