Region Jnkpings ln FoUrum social välfärd
http://plus.rjl.se/fourumsocialvalfard

Medarbetare på FoUrum, A till Ö

Arpad Andersson
FoU-ledare psykiatri

076-814 22 00

Lisa Andersson
Kommunikatör

070-819 95 71

Sara Arlesten
FoU-ledare arbete och delaktighet

Josefin Axelsson
FoU-ledare barn och unga

072-519 44 03

Malin Forslund
FoU-ledare psykiatri

072-525 84 03

Karin Fröderberg
FoU-ledare arbete och delaktighet

070-293 69 70

Lagu Govender
Doktorand CHANGE-projektet

070-379 47 48

Emma Grundström
FoU-ledare äldre

072-230 33 06

Eva Gunnarsson
Utvecklingsledare FoUrum fritid

072-519 44 06

Ola Götesson
Utvecklingschef

072-572 42 93

Inga-Lill Hafström
FoU-ledare funktionsnedsättning

072-525 84 01

Katarina Haraldsson
Vetenskaplig ledare FoUrum utbildning

073-057 03 71

Carina Hellström
FoU-ledare eHälsa
carina.hellstrom@rjl.se
072-230 33 09

Louise Holm
Verksamhetsutvecklare CHANGE-projektet

076-128 78 49

Berith Josefsson
FoU-ledare barn och unga

070-379 62 43

Iréne Josephson
Forskningsledare

072-230 33 01

Liselotte Karlsson
FoU-ledare missbruk och beroende

072-230 33 05

Pakitta Kiatkulthorn
Projektledare FoUrum utbildning

070-209 24 68

Sofia Lager Millton
FoU-ledare och teamchef barn och unga

072-230 33 07

Yvonne Lindén Andersson
Utvecklingsledare och teamchef FoUrum utbildning

072-525 84 02

Ann Lund
FoU-ledare och teamchef äldre

072-525 84 05

Elisabeth Magnusson
FoU-ledare psykiatri

070-110 23 28

Joel Malmvall
Projektledare CHANGE-projektet

070-253 00 38

Åsa Melkersson
Inflytandesamordnare

070-301 97 20

Isabell Mortensen
FoU-ledare missbruk och beroende

072-749 44 00

Madelene Nelson
Utbildningsledare CHANGE-projektet

076-128 79 74

Mia Nordlund
FoU-ledare psykiatri

036-10 50 28

Marie Rahlén Altermark
FoU-ledare och länssamordnare barn och unga

076-771 52 12

Erica Rang
FoU-ledare barn och unga

072-213 80 15

Therese Rostedt
FoU-ledare barn och unga

Elena Rundqvist
Ekonom/administratör CHANGE-projektet

070-373 39 22

Pia Persson
FoU-ledare

072-230 33 02

Boel Sjöström
FoU-ledare missbruk och beroende

070-340 81 48

Carolina Skärland Löfsved
Teamchef personligt ombud

070-379 51 89

Sara Thil
FoU-ledare psykiatri

076-783 78 18

Thomas Tryggvesson
FoU-ledare

070-530 38 38

Mattias Vejklint
FoU-ledare och teamchef psykiatri

076-783 78 12

Sandra Widheimer
Kvalitetssamordnare

073-383 38 39

Christel Åstrand
Administrativ samordnare

076-148 71 59

Kontakt

Kontaktcenter: 010-241 00 00

E-post:

Uppdaterad: 2017-11-15
Lisa Andersson, Primärkommunal utveckling, Kommunal utveckling