Region Jnkpings ln Hjälpmedelscentralen
plus.rjl.se/hjalpmedelscentralen

Frågor och svar - Personliga medicinska behandlingshjälpmedel

Här publiceras frågor och svar gällande personliga medicinska behandlingshjälpmedel i samband med att Hjälpmedelscentralen tar över ansvar för de produkter som används i ordinärt och särskilt boende.

Om du inte hittar svaret på din fråga här så kontakta Hjälpmedelscentralens kundtjänst eller projektledare Sara Wulff.

Ämne Fråga Svar
Allmänt Enligt beslutet i sjukvårdens ledningsgrupp tar HMC över hanteringen från och med 1/1 2015 - betyder det att jag ska beställa alla medicinska behandlingshjälpmedel via HMC nu? Nej, även om beslutet anger 1/1 2015 så kommer det att ta tid för HMC att ta över hanteringen. Överflyttning av befintliga apparater och information måste ske på ett kontrollerat sätt. HMC kommer tillsammans med de verksamheter som använder dessa medicinska behandlingshjälpmedel ta fram en plan för när HMC tar över hanteringen. Fram tills dess sker hanteringen som tidigare.
Allmänt Vi har behov av att köpa in nya medicinska behandlingshjälpmedel nu - ska vi göra det själva eller kan vi beställa från HMC nu? Vid behov av inköp av ny utrustning som ska användas för att lånas ut till patienter - ta kontakt med HMC innan inköp görs.
Ekonomi Skiljer hyran mellan ett nytt och ett äldre hjälpmedel? När det gäller hyran som förskrivande enhet betalar så baseras den på två nivåer en sk ”ny” och en ”begagnad”. Vilken nivå hjälpmedlet hamnar i baseras på hjälpmedlets ålder. När det är ”begagnat” är det enbart servicekostnad. Det finns i princip 2 modeller; 3 eller 5 år. Beror på hur länge produkten beräknas användas, hur mkt den kostar etc vilken grupp den hamnar i. Många PMB har en hyra baserad på 5 år.
Ekonomi Ska vi betala hyra även för hjälpmedel som vi "skänkt" till hjälpmedelscentralen genom detta beslut? Ja, alla betalar hyra enligt samma system. Det kan kännas ”dubbelt” att även den enhet som en gång har köpt in produkten måste betala hyra men vi måste se det ur ett koncernperspektiv och att vi nu är i en övergång. I det beslut man tog var det tydligt att inga interna transaktioner skall göras för att föra in hjälpmedel i det gemensamma systemet. Hjälpmedelscentralen har heller inte tillförts några nya budgetmedel för att klara detta uppdrag. På sikt bör enheten se en minskad kostnad dels för inköp men också för det man betalar till medicinsk teknik för service och reservdelar.
Praktiskt Hur gör vi om det behövs service eller reparation på ett utlånat hjälpmedel? Om det behövs en reparation eller service kan patienten vända sig direkt till hjälpmedelscentralen eller till förskrivande enhet. Vi utför reparation utan att koppla in er om det inte behövs några nya inställningar specifikt för den patienten som vi inte har kompetens till. Vi kontaktar er i så fall. Det vanliga är dock att man väljer att vända sig till sin förskrivare som meddelar oss att det behövs en åtgärd.
Praktiskt Hur lämnar man tillbaka ett hjälpmedel när patientens behov upphör? Om en apparat är färdiganvänd = att personen inte längre behöver den kan den lämnas direkt till hjälpmedelscentralen. Vi har inte något inlämningsställe i Eksjö eller i Värnamo. Dock går det bilar dit tre gånger per vecka. När detta är aktuellt idag så lämnar man hjälpmedlet till sin mottagning som märker det och skickar hit det via vår transport. Oftast ngn kontakt med resp förråd på sjukhuset, då på arbetsterapi eller sjukgymnastik.
     
     
     
     
     

 

Produktspecifika frågor

Slemsug Vi behöver en slemsug till en patient med muskeldystrofi. Vi har tidigare haft egna slemsugar  men  de är till åren komna och vår tekniker säger att det inte är lönt att laga dem. Kan vi redan nu  beställa en slemsug via HMC?  Denna patient bor på särskilt boende - får kommunen då fakturan för hyran ? Det går bra att hyra slemsug från HMC, artikelnummer 39189. Den upphandlade slemsugen som vi har heter Clario sekretsug portabel. När du ringer måste du tala om vilken patient som skall ha den eller hyra den till ert boende eller motsvarande. I det senare fallet får du själv ansvara för spårbarhet etc. Alltså bättre att använda SESAM och ringa till oss om ni vill flytta den till ngn annan patient. Om slemsugen är förskriven av läkare på någon klinik inom regionen skall den bekostas av den förskrivande enheten. Om det är sköterska inom kommunen som beslutar om att denna åtgärd behövs och man använder boendets egen slemsug - då betalar kommunen.
     
     

 

Kontaktperson

Sara Wulff,
projektledare

Uppdaterad: 2015-11-20
Sara Wulff, Verksamhetsstöd o service gem, Verksamhetsstöd och service