Region Jnkpings ln Hjälpmedelscentralen
plus.rjl.se/hjalpmedelscentralen

Personliga medicinska behandlingshjälpmedel - produkter och status

Nedanstående hjälpmedel är identifierade som personliga medicinska behandlingshjälpmedel som förskrivs för användning i ordinärt eller särskilt boende. Enligt beslut under hösten 2014 ska distribution och service av dessa skötas av hjälpmedelscentralen (HMC).

Finns det fler hjälpmedel som är medicintekniska produkter och som lånas ut till patienter för användning i hemmet och/eller fler modeller än de som är listade nedan, kontakta Sara Wulff för att diskutera om även dessa ska omfattas.

Kan beställas från HMC
Förberedelser pågår, kan snart beställas från HMC
 Utredning/inventering pågår eller ska påbörjas

 

Produktgrupp Hittills identifierade modeller Status Kommentarer
HJÄLPMEDEL FÖR ANDNING OCH ANDNINGSVÄGAR
CPAP S8, Auto 25 S9, Autoset CS-A S9, AirSense 10 Sortiment
Handbok
Bi-level

S8 Auto, A30,

VIVO 40, iSleep25, Stellar 150,

VPAP ST s9,

Sortiment
Handbok
Hostmaskin (CoughAssist) CoughAssist E70,
CoughAssist CA-3200
Informationsblad
Sortiment
Handbok
Slemsug Clario, Laerdal LSU Sortiment
Handbok
Inhalator/Nebulisator Aiolos Albatross, Aeroneb Go Sortiment
Handbok
PEP-mask PEP/RMT (Wellspect)

Sortiment
Handbok

Pulsoximeter Bitmos Sortiment
Handbok
HJÄLPMEDEL VID ÖDEM & SÅRBEHANDLING
Kompressionsutrustning Flowtron Sortiment
Handbok
Undertrycksbehandling Renasys Go

Informationsblad
Sortiment
Handbok

Antidecubitusmadrass Standardmadrass, Optimal 5zon, Pro Care Auto Sortiment
Handbok
HJÄLPMEDEL VID SMÄRTA & INKONTINENS
TENS (smärtlindring och inkontinens) Cefar Primo Pro, Cefar Primo, Cefar Basic, Cefar Femina, Cefar Peristim Pro

Informationsblad
Sortiment
Handbok

HJÄLPMEDEL VID BEHOV AV INFUSION & SONDMAT (PUMPAR MM)
Nutritionspump Compat Go Sortiment
Handbok
Infusionspump Infusomat Space Sortiment
Handbok
Kasettpump/smärtpump CADD Legacy Informationsblad
Sortiment
Handbok
Insulinpump    
Infusionsställ (droppställning) Sjöbloms Infusionsställ std m handtag Sortiment
HJÄLPMEDEL VID BEHOV AV PÅSDIALYS
Värmeplatta    
Värmeväska    
Blodtrycksmätare    
Våg för dialysvätskor    
Personvåg    
LARM
Apnélarm    
Enureslarm    
EP-larm    
ÖVRIGA HJÄLPMEDEL
Sinnesstimulerande täcke   Sortiment
Handbok
UVB-lampa   Sortiment
Handbok
Barnvåg    

 

Hjälpmedel för diabetes kommer att utredas. Syrgas och hemrespirator berörs inte i nuläget.

Bröstpump betraktas som egenvård och omfattas inte.

Kontaktperson

Sara Wulff, projektledare,

 

Uppdaterad: 2017-01-02
Sara Wulff, Verksamhetsstöd o service gem, Verksamhetsstöd och service