Region Jnkpings ln Region Plus
plus.rjl.se för vårdpersonal, samverkanspartners m.fl.

Läkemedelsprojektet - optimerad läkemedelshantering för patienter i ordinärt och särskilt boende

Ett projekt där Region Jönköpings län i samverkan med kommunerna i länet ska förbättra läkemedelshanteringen för patienter med kommunal hemsjukvård (i ordinärt eller särskilt boende). Projektet är initierat av Kommunalt forum. I projektet arbetar 7 apotekare som utgår från Klinisk farmaci inom Region Jönköpings län (med lokal samverkan med personal inom kommunens hemsjukvård, vårdcentraler, apotek).

Målbild:

Som patient i hemsjukvård i Jönköpings län förväntar jag mig att
- den läkemedelsbehandling jag är ordinerad är individuellt anpassad till mig för att ge bästa möjliga effekt och minsta möjliga risk. Den följs upp och omprövas regelbundet och jag och/eller mina närstående får den information som behövs för att föra dialog om behandlingens effekt.
- min läkemedelshantering är säker och överblickbar för mig oavsett om jag sköter den själv eller får hjälp.

Mål:

Projektet ska skapa arbetssätt för läkemedelshantering i ordinärt och särskilt boende som optimerar hur resurser i kommun och primärvård används och som minskar den tid som läggs på ”onödiga” aktiviteter i läkemedelshantering.

Projektet ska hitta lösningar som kan bidra till en mer personstyrd läkemedelsbehandling där utvärdering av läkemedlens effekter är i fokus och där läkemedelshanteringen i hemmet är anpassad efter individens nuvarande behov och revideras när så behövs.

Tidsplan:

Projekttid var 1/4-2015 till 31/3-2016 (totalt 1 år). Slutrapport finns.

Kontaktperson

Sara Wulff,
projektledare,

Projektdokumentation

Projektplan (version 1, 150330)
Delrapport apr-aug 2015 (150929)

Slutrapport (160620)

Uppdaterad: 2017-03-27
Sara Wulff, Verksamhetsstöd o service gem, Verksamhetsstöd och service