Region Jnkpings ln Region Plus
plus.rjl.se för vårdpersonal, samverkanspartners m.fl.

Iordningställande

Definition

Läkemedel ska iordningställas av sjuksköterska, läkare, tandläkare, receptarie eller apotekare (SOSFS 2000:1, 4 kap. 1§).
Den som iordningställer ett läkemedel ska kontrollera patientens identitet, läkemedlets namn, styrka och läkemedelsform samt dosen och doseringstidpunkten mot ordinationshandlingen (SOSFS 2000:1 4 kap. 5 §).
Ett iordningställt läkemedel ska på förpackningen eller behållaren vara märkt med uppgifter om patientens identitet och läkemedlets namn, styrka och dos samt de övriga uppgifter som behövs för en säker hantering. Direktiv om märkning ska finnas i den lokala instruktionen för läkemedelshantering (SOSFS 2000:1 4 kap. 7 §).

Erfarenheter och tips

Nya dokument

 

Uppdaterad: 2017-05-30
Judit Denes, Läkemedelsförsörjning, Verksamhetsstöd och service