Region Jnkpings ln Regionbibliotek
www.rjl.se/regionbibliotek

Skaparbibblan

Tillsammans med Regionbibliotek Region Jönköpings län, Region Jönköpings län, Svensk biblioteksförening och Mediacenter Jönköpings län rullar projektet Skaparbibblan vidare i ett regionalt samarbete. Med en minibuss utrustad som ett litet makerspace, med Frysklabb i Nederländerna som förebild, kommer vi att erbjuda pop up-labb tillsammans med våra partnerbibliotek i Huskvarna, Nässjö, Gislaved och Eksjö.  Spännande ny teknisk utrustning kommer att finnas tillgänglig och kostnadsfria workshops att erbjudas under våren och sommaren 2015.

 

Blogg

Nuvarande blogg hittar du på makerspaceskaparbibblan.com

Vill du läsa om projektets start finns den tidigare bloggen på skaparbibblan.wordpress.com

 

Skaparbibblan bilen

Bakgrund

Den amerikanske biblioteksfilosofen R. David Lankes har formulerat tankar kring bibliotekets uppdrag som vi känner är mycket relevanta för vårt projekt. Bibliotekens uppgift är att underlätta kunskapsskapande och arbeta med de frågor som är relevanta för våra kommuner. Vi ska inte fastna i att bygga upp våra samlingar utan skapa nätverk och bygga relationer. Biblioteken ska kunna fungera som hubbar för samhällsutvecklingen.

Frågor som är relevanta för vårt samhälle är bl.a. frågor om digital delaktighet, jämlik tillgång till information och verktyg för kunskapsskapande och innovationer.

Möjligheten att skapa innovationer har alltid funnits, men inte för alla. I hackerkulturens fotspår har möjligheten att lätt tillägna sig kunskap och dela kunskap med andra ökat drastiskt. Som ett resultat av hackerkulturens "make and share" kommer nu makerspace - en plats där man träffas och skapar. Man skulle kunna säga att det handlar om att demokratisera innovationerna*. Man skulle också kunna uttrycka det som att man genom teknologi skapar emancipation.  Förutom att skapa förutsättningar för emancipation (jämlikhet) inom teknikens område vill vi även låta tekniken möta estetiken. Med tekniska esteter och estetiska tekniker finns en bra grogrund för innovationer.

Ett makerspace syftar också till digital delaktighet, något som redan finns förankrat i den regionala biblioteksplanen och i arbete med den regionala digitala agendan. Det nämns ur olika aspekter i förarbeten till bibliotekslagen och i själva lagtexten. I en rapport från Digidel 2013 betonas vikten av ett fortsatt arbete med att skapa digital delaktighet. Här nämns bl.a. vikten av en aktuell och uppdaterad teknikpark anpassad för människors olika förutsättningar och behov.

På biblioteket i Vaggeryd, där företeelsen makerspace startade i länet, har en förstudie bedrivits sedan mars 2014. Under denna period har en verksamhet byggts upp med bl.a. 3D-skrivare, symaskiner, snickarbänkar, Arduinos, Makey makeys m.m. Parallellt har också 3D-caféer, workshops, programmering för barn och Geek girls (en klubb för teknikintresserade tjejer) arrangerats och dessutom kommer det numera ett antal grupper som sysslar med olika typer av skapande.  Vaggeryd tar nu nästa steg, och under året kommer en massa spännande aktiviteter att erbjudas såsom föreläsningar, uppfinnarkvällar, barnverksamhet m.m. som komplement till ovan nämnda redan befintlig verksamhet.

Kontaktperson

Hanna Häljestig, projektledare

telefon: 0393-678795

 

Uppdaterad: 2015-10-22
Anna Persson, Regionbibliotek Region Jönköpings län