Region Jnkpings ln FoUrum social välfärd
http://plus.rjl.se/fourumsocialvalfard

Inflytanderåd

Inflytanderådet består av personer med egen erfarenhet av psykisk ohälsa eller erfarenhet som anhörig. Deltagarna representerar både brukarorganisationer och icke föreningsanslutna personer. Rådet har bildats inom PRIO-satsningen.

Inflytanderådet har egna möten och uppdrag inom PRIO-satsningen och rådet deltar också vid länets chefsnätverks möten. Här deltar man som en aktiv part, med möjlighet att lyfta egna frågor.

Kontakt

Åsa Melkersson
Inflytandesamordnare

070-301 97 20

Uppdaterad: 2016-05-12
Lisa Andersson, Primärkommunal utveckling, Kommunal utveckling