Region Jnkpings ln FoUrum social välfärd
http://plus.rjl.se/fourumsocialvalfard

Hjärnkoll

Den nationella satsningen Hjärnkoll har i sina utvärderingar visat att det går att förändra attityder till psykisk ohälsa i samhället. De visar att attityder och beteenden har förändrats markant i de län som varit kampanjlän för Hjärnkoll. Det handlar om minskad social distans, ökad tolerans och en mer positiv syn på delaktighet i samhället för personer med psykisk sjukdom.

Vägen till förändring har gått via ambassadörers egna berättelser och ett lokalt förankrat arbete. Det fanns fyra utbildade ambassadörer i Jönköpings län sedan tidigare, de senare åren har ytterligare 18 personer utbildats.

Under den relativt korta tid som arbetet pågått i vårt län har vi varit ute på vitt skilda uppdrag. Vi har anordnat manifestationer med god medial uppmärksamhet. Genom att delta på olika lokala arrangemang runt i länet har kampanjens budskap spridits. Flera av ambassadörerna har fått föreläsa i olika sammanhang.

Arbetet med Hjärnkoll har politiskt stöd i länet, men också i strategigrupper och länsnätverk. Under 2015 fortsätter arbetet med Hjärnkoll regionalt. Föreningen Hjärnkoll  i Jönköpings län startar i mars.

Slutrapport Hjärnkoll kampanjlän Jönköpings län, 2015 (pdf, nytt fönster)

Mer information

Hjärnkoll (extern webbplats, nytt fönster)

Kontakt

Sara Thil
FoU-ledare

076-783 78 18

Uppdaterad: 2016-01-20
Lisa Andersson, Primärkommunal utveckling, Kommunal utveckling