Region Jnkpings ln Region Plus
plus.rjl.se för vårdpersonal, samverkanspartners m.fl.

Högriskläkemedel - riktlinjer för att förebygga skada vid användning

Syfte

Syftet med riktlinjerna är att förebygga skada vid användning av högriskläkemedel genom att skapa processer som förebygger, identifierar och lindrar.

Högriskläkemedel

Högriskläkemedel, potentiellt farliga läkemedel, är läkemedel som kan orsaka stor skada på en patient, även om de används på rätt sätt. I rapporter från Institute for Safe Medication Practices (ISMP) i USA finns beskrivet att även om antal misstag vid användning av dessa läkemedel inte är större jämfört med övriga läkemedel, så är påverkan på patienten mer signifikant.

ISMP har tagit fram en lista över högriskläkemedel. Den inkluderar 19 läkemedelsgrupper och 14 specifika läkemedel, ISMP's List of High-Alert Medications.

Utifrån den listan har Läkemedelskommittén i Region Jönköpings län gjort en anpassning efter svenska förhållanden och identifierat sex läkemedel/ läkemedelsgrupper:

Verktyg för att minska skada

Utifrån IHI:s guide för att förebygga skada av högriskläkemedel har följande metoder för att förebygga, identifiera och lindra skada tagits fram inom Region Jönköpings län:

Ansvarig

Malin Holmqvist
Klinisk apotekare
010-242 19 69

Gerd Petersson
Klinisk apotekare
010-244 85 24

Anna Adamsson
Klinisk apotekare
010-243 50 48

Mål och uppföljning

Läkemedelskommittén samordnar mätningar för uppföljning av arbetet. Dessa finns samlade under Mål och resultat

Mer information

Området ingår som en "pusselbit" i regionens arbete Säker vård - alla gånger; Förebygga användning av högriskläkemedel (nytt fönster

High-Alert Medication safety, IHI (nytt fönster)

Uppdaterad: 2017-06-20
Malin Holmqvist, Läkemedelsförsörjning, Verksamhetsstöd och service