Region Jnkpings ln Region Plus
plus.rjl.se för vårdpersonal, samverkanspartners m.fl.

Högriskläkemedel
Identifiera risk för skada

För att identifiera risker kring hantering av högriskläkemedel ska förslag på åtgärder identifieras.

  • Utvärdera behandling
    Vid initiering av högriskläkemedel ska en plan för utvärdering finnas i journalen och vara kommunicerad med patienten. Tex målvärde för blodsocker eller INR.
  • Uppföljning
    Viktiga uppföljningsparametrar ska finnas tillgängliga för de som ska följa upp behandlingen. Tex så ska blodsocker monitoreras av den som administrerar insulin.
  • Uppmärksamma biverkningar
    Informera patienter som viktiga symtom att känna till gällande biverkningar. I Region Jönköpings län finns patientinformationer utarbetade för flera olika läkemedel, se Patientinformation om läkemedel

Om sidan

Detta är en undersida till Förebygga skador vid användning av högriskläkemedel

 

Uppdaterad: 2017-06-20
Malin Holmqvist, Läkemedelsförsörjning, Verksamhetsstöd och service