Region Jnkpings ln Region Plus
plus.rjl.se för vårdpersonal, samverkanspartners m.fl.

Högriskläkemedel -
Lindra skada

Om ett fel har gjorts kring högriskläkemedel är det viktigt att snabbt försöka lindra skadan. Flera av våra högriskläkemedel har antidoter (motgift) som kan ges.

  • Läkemedelskommittén har tagit fram en lista med vanliga antidoter som bör finnas tillgängliga på vårdenheten eller finnas på annan enhet som vårdenheten har kännedom om.
    Läkemedel som kan motverka/häva effekt av högriskläkemedel
  • På sjukhusen finns antidotförråd som ska vara kända av sjukvårdspersonalen. Antidoter tillgängliga i på länets tre sjukhus finns upptagna i SVEPA, som är det system som visar var läkemedel finns på sjukhusets vårdenheter.
  • Antidoter tillgängliga på landets alla sjukhus finns i den nationella databasen Giftinformationscentralens Antidotregister

Om sidan

Detta är en undersida till Förebygga skador vid användning av högriskläkemedel

 

Uppdaterad: 2017-06-20
Malin Holmqvist, Läkemedelsförsörjning, Verksamhetsstöd och service