Region Jnkpings ln Region Plus
plus.rjl.se för vårdpersonal, samverkanspartners m.fl.

Högriskläkemedel Opioider

Åtgärder som rekommenderas och alltid bör vidtas:

  • Begränsa vårdenhetens sortiment av opioider.
  • Undvik "look-a-like", dvs förpackningar, preparatnamn eller tabletter/kapslar som är lika.
  • Opioider utanför vårdenhetens bassortiment beställs till namngiven patient och följer patienten.
  • Undvik att späda opioider till olika koncentrationer.
  • Säkerställ rutiner för ordination av infusionspumpar med opioider.
  • Säkerställ att rutiner för övervakning av vitala funktioner finns vid användning av infusionspumpar och vid nyinsättning eller dosökning av opioider.
  • Säkerställ att antidot naloxonhydroklorid (Nexodal) finns tillgängligt.

Om sidan

Detta är en undersida till Förebygga skador vid användning av högriskläkemedel

Mer information

 

Uppdaterad: 2017-02-27
Malin Holmqvist, Läkemedelsförsörjning, Verksamhetsstöd och service