Region Jnkpings ln Region Plus
plus.rjl.se för vårdpersonal, samverkanspartners m.fl.

Praktiska instruktioner för

Barn- och ungdomstandvård

Tandvård för barn och ungdomar

Allmänna riktlinjer och administration

Kontakt

Folkhälsa och sjukvård/Bedömning tandvård
Regionens hus
Tfn: 010-242 41 81 eller 242 41 82

Aktuellt

2016-12-22 Nu finns ett nytt nyhetsbrev "Aktuell information" nr 2/2016

Aktuell information - nyhetsbrev

2017-01-05 Uppdatering av praktiska instruktioner har gjorts enligt följande:
Allmänna riktlinjer och administration.

För utbyte i instruktionspärm används den utskriftsvänliga versionen.

Relaterad information

Om Bedömning tandvård

Uppdaterad: 2017-08-03
Ing-Marie Karlsson, Folkhälsa och sjukvård, Verksamhetsnära funktion