Region Jnkpings ln Amningsstrategi
plus.rjl.se/amningsstrategi

BB-hemvårdens roll

Medelvårdtid på BB efter förlossning, för en frisk mamma och friskt barn, är ca 1-2 dygn. Familjen överförs då till BB-hemvård. Det innebär att BB fortfarande har kontakten och ansvaret för modern och det nyfödda barnet.

Familjen träffar eller har telefonkontakt med en barnmorska dagligen telefon eller mottagningsbesök. Beroende vilket ställe men familjens behov. Då barnet är tre-fem dygn återvänder man till BB-mottagningen, för en s.k. slutkontroll. Då möter man barnmorska och ev. barnläkare. I samband med detta besök görs en viktkontroll. En stor del av återbesöket ägnas åt amningsstöd.

Amningsstöd på BB-hemvård

  • Vilka var förväntningarna innan amningsstart, hur fungerade amningen på BB och hur ser det ut nu? Ta del av den dokumentation som gjorts i Obstetrix samt i Amningsplanen.
  • Ge ett individualiserat amningsstöd som bygger på de tankar samt erfarenheter som kvinnan har i sin amning.
  • De råd som ges ska vara evidensbaserade och bygga på beprövad erfarenhet.
  • Vid avvikande vikt utgå från gällande behandlingsrutiner.
  • Erbjud att göra en amningsobservation.
  • Vid bröstkomplikationer utgå från de råd som ges i AMSAK

Genom vårdsammanfattning meddelas BVC och KHV att familjen är utskriven. Dock har BB fortsatt ansvar för barnet under den första veckan och man kan när som helst ringa till BB-mottagningen för råd och hjälp.

Amningsmottagning

I anslutning till BB-avdelningen finns Amningsmottagningen. Dit kan ammande kvinnor vända sig oberoende om barnets ålder och prata med en barnmorska angående frågor och funderingar om amning. Möjlighet finns även få en tid att komma på besök till Amningsmottagningen.

Kontakt

 

 

Uppdaterad: 2018-02-08
Marie Persson, Barnhälsovården Jkp län, Medicinsk vård