Region Jnkpings ln Amningsstrategi
plus.rjl.se/amningsstrategi

Amningsaurora

De kvinnor som på sin amningsplan vasskattar 6 eller mer upprättas en amningsplan på KHV tillsammans med kvinnan. De kvinnor som behöver extra stöd utöver den som ges av barnmorska på kvinnohälsovården remitteras då till Amningsaurora.

Innan besöket hos amningsaurora ska kvinnan fylla i sin amningsplan. Barnmorska på kvinnohälsovården skickar en remiss per post till amningsaurora.  Amningsaurora kontaktar därefter kvinnan. Under detta besök upprättas tillsammans med kvinnan en amningsplan som dokumenteras i Obstetrix.

Uppdaterad: 2018-02-21
Marie Persson, Barnhälsovården Jkp län, Medicinsk vård