Region Jnkpings ln Qulturum
plus.rjl.se/qulturum

Elärande - Webbutbildningar

Qulturum erbjuder webbutbildningar framtagna tillsammans med våra partnerorganisationer.

Logotyp för Mooc kursen Improvement FUNdamentals.

Improvement FUNdamentals
- your route to improve health and care

En grundläggande webbkurs, framtagen av NHS Quality Improvement i England, Jönköpings Academy vid Hälsohögskolan i Jönköping och Qulturum.

Startar ett par gånger per år och omfattar fyra tvåveckorsmoduler. Språk: engelska.

Gå till anmälan och mer om utbildningen.

Advanced Training Program, ATP,
- en introduktion

Brent James, MDEn webbkurs som ger en grundläggande förståelse för hur man kan underlätta utvecklingen av kunskap och kompetens hos professionella inom vård och omsorg.

Kursen leds av överläkare Brent James, Intermountain Healthcare, USA. Språk: engelska.

Målgrupp: chefer, mellanchefer, medarbetare i kliniska team och administratörer som behöver ha kunskap i att aktivt kunna leda, delta i och organisera kliniska ledningsfrågor och management.


I vår erbjuder Jönköping Academy och Qulturum en fullständig ATP-kurs 

 

Färfältaren, dvs illustrataiaonen för de fyra delar som ingår i arbetet med Senior alert.

Grundkurs
i Senior alert

Senior alert är ett nationellt kvalitetsregister i omvårdnad för att förbättra vård och omsorger vad gäller fall, trycksår, undernäring, munhälsa och blåsdysfunktion/ inkontinens.

Tre delar: 1. Introduktion till Senior alert, 2: Vårdprevention, 3. Förbättringsarbete

 

 

En cirkusmanage, teckning.

Att göra ett personligt förbättringsarbete med PGSA

En liten kort kurs i fyra delar för den som inte varit i kontakt med förbättringskunskap tidigare.

Del 1: Omvärldsspaning. (5 min)

Del 2: Några utgångspunkter. (12 min)

Del 3: Att göra ett förbättringsarbete. (10 min)

Del 4: Ett personligt förbättringsarbete, (8 min)

Gå till kursen.>

Metodikums kurser

Metodikum är region Jönköpings läns medicinska träningscenter där medarbetare kan träna upp sin arbetsförmåga och skicklighet i de arbetsmoment de använder. Här ges flera olika kurser och övningar, även webbkurser.

Till Metodikums starsida>

Till Metodikums kurser>

En webbkurs producerad av Vardagens Dramatik för chefer. Kursens föreläsare heter Catharina Nasenius.

Kursen ”5 steg till ett Dreamteam” är ett metodstöd för chefer att aktivt arbeta vidare med medarbetar-utveckling, under och efter medverkan i chefsutvecklingsprogrammet.

Kursen är ett projekt under 2016-2017 och är begränsat till totalt 60 licenser. Chefer som deltar får personliga inloggningsuppgifter via mail.

I samarbete med Qulturums chefsutvecklingsprogram.

       Gå till kursen.>>

   
 

 

Uppdaterad: 2017-06-12
Rolf Bardon, Qulturum, Verksamhetsnära funktion