Region Jnkpings ln Bild och form
plus.rjl.se/bildochform

monitor

Monitor

Monitor är en blog som drivs av medarbetare på kultur och utveckling, Region Jönköpings län för att bevaka och göra enstaka nedslag bland många av de spännande konstprojekt som görs i Jönköpings län.

http://monitorjkpgl.blogspot.se/

Kontakt

Dan Nilsson
010-242 62 63

Uppdaterad: 2017-05-09
Dan Nilsson, Kultur och utveckling