Region Jnkpings ln Regionbibliotek
www.rjl.se/regionbibliotek

Biblioteksplaner

Enligt bibliotekslagen från den 1 januari 2014 ska bibliotek och bibliotekshuvudmän inom det allmänna biblioteksväsendet samverka och kommuner och landsting anta planer för biblioteksverksamheten.

 

Skrifter om biblioteksplaner

Kungl. biblioteket (KB) och Svensk biblioteksförening har tagit fram flera skrifter som kan vara till hjälp i arbetet med att ta fram en biblioteksplan.

Biblioteksplan 2.0 (pdf, öppnas i nytt fönster)

Nyckeltal 1.0 (pdf, öppnas i nytt fönster)

Barnen i planerna 2012 (pdf, öppnas i nytt fönster)

För det demokratiska samhällets utveckling - bibliotekslagen enligt lagstiftaren (pdf, öppnas i nytt fönster)

Hinder för biblioteksplaner (pdf, öppnas i nytt fönster)

Skolbiblioteken i biblioteksplanerna 2015 (pdf, öppnas i nytt fönster)

Övrigt material:

Dorte Skot-Hansens m fl modell (pdf, öppnas i nytt fönster)

Bibliotekens internationella manifest (UNESCO) (pdf, öppnas i nytt fönster)

Regional biblioteksplan (pdf, öppnas i nytt fönster)

KB:s sida med länkgalleri till Sveriges biblioteksplaner (öppnas i nytt fönster)

 

Kvalitetsdialog - Kungliga bibliotekets blogg

KB, den regionala biblioteksverksamheten och den kommunala nivån samverkar kring uppdraget i bibliotekslagens 18:e paragraf att följa upp hur de biblioteksplaner som antagits av kommuner och landsting har utformats och hur de används.

Läs mer på KB:s blogg, Kvalitetsdialog (öppnas i nytt fönster)

 

För mer information:
Katinka Borg, Regionbibliotek Region Jönköpings län

 

Uppdaterad: 2017-04-24
Christina Alloh, Regionbibliotek Region Jönköpings län