Region Jnkpings ln Regionbibliotek
www.rjl.se/regionbibliotek

Letterbox Club Sverige

Denna del av projektet är avslutat. Arbete pågår för att förbereda en ny projektomgång.

Utvärderingen går att ladda ner från Allmänna barnhusets webbplats (nytt fönster).

Se nyhetsinslag från konferensen (nytt fönster)

 

Logotype: Letterbox SverigeLetterbox Club Sverige är namnet på den svenska varianten av Letterbox club. I Storbritannien har Letterbox club funnits i många år och når idag 5 000 - 10 000 barn och ungdomar. I korthet består programmet av att barn får ett bokpaket en gång i månaden i sex månader. Paketet innehåller böcker, matematikspel, biblioteksinformation samt t ex pennor, sudd och skrivböcker.

Den brittiska insatsen är riktad till placerade barn och unga, men har också distribuerats till andra grupper. Resultatet från brittiska utvärderingar är mycket positivt. Läsförmågan ökar markant och bokpaketen verkar också ha positiva relationella och känslomässiga effekter som barn och vuxna berättar om i olika intervjustudier.

 

Det saknas forskning

I internationell forskning finns få skolinterventioner som riktar sig till socialt utsatta barn och specifikt till placerade barn (Vinnerljung & Forsman, 2012). Detta trots att vi vet att skolframgång är en av de främsta skyddsfaktorer för ett barn och att vi dessutom vet att socialt utsatta barn och placerade barn har sämre skolresultat än de flesta barn (Vinnerljung, 2010).

Letterbox club är en av få interventioner som visat sig framgångsrik i att stärka förmågan att lyckas i skolan.

Referenser

Vinnerljung & Forsman (2012). Interventions aiming to improve school achievements of children in out-of-home care.

Vinnerljung (2010). Social rapport.

Pilotstudie i Jönköpings län

Region Jönköpings län (FoUrum och Regionbibliotek Region Jönköpings län) genomförde under 2015 en pilotstudie för att utvärdera Letterbox club i en svensk kontext. Formerna för detta togs fram i samarbete med grundaren av Letterbox club, Rose Griffiths.

Utgångspunkten var att kopiera den brittiska förlagan och att utvärdera resultaten med stöd av forskare. Sommaren 2015 skickades de första bokpaketen ut i vårt län.

Mer om Letterbox club i Storbritannien:

Letterbox club (nytt fönster)
Letterbox club, research and evalution (nytt fönster)

Föreläsning med Rose Griffith (nytt fönster)
 

Praktiskt

Under mars 2015 valdes deltagarna i projektet ut. En grupp deltagare är placerade i familjehem och en grupp lever i familjer med långvarigt försörjningsstöd, med minst 30 barn i varje grupp. Barnen gick under vårterminen 2015 i årskurs 2, 3 eller 4, de skulle ha knäckt läskoden och de skulle inte ha några stora inlärningssvårigheter (till exempel vara inskriven i särskola eller ha dyslexi).

Socialsekreteraren hade till uppgift att informera barnet och föräldrarna samt att inhämta de samtycken som kommunen ansåg nödvändiga. Under april genomförde barnen ett lästest och ett matematiktest, och denna del ansvarar FoUrum för. Dessa tester kommer sedan att återupprepas när barnet fått sitt sista paket (i början av 2016).

Projektansvarig för Letterbox Club Sverige:
Sofia Lager Millton, FoU-ledare, Kommunal utveckling, Region Jönköpings län

 

 

För mer information:
Johanna Billvén, Regionbibliotek Region Jönköpings län

Folder

Så här prövade vi Letterbox Club i Sverige (pdf, nytt fönster)

Bokpaketen

Bokpaket skickades till familjehemsplacerade barn och barn i familjer med långvarigt försörjningsstöd  i 10 kommuner i länet: Aneby, Eksjö, Gislaved, Gnosjö, Jönköping, Nässjö, Sävsjö, Tranås, Vetlanda och Värnamo.

Bokpaket skickades också till barn från länets kommuner som finns familjehemsplacerade i 11 andra kommuner i landet.

Första bokpaketet skickades ut i juni 2015, därefter skickades paket ut ca en gång i månaden t o m december.  I sista paketet fanns också en hälsning från vår regionala läsambassadör Torsten Bengtsson till de vuxna i familjerna, se film på Youtube (nytt fönster)

 

Boktitlar

1 skön + 1 fakta i varje paket
L=lätt, S=svårare F= fakta

Paket 1 -  juni
Ljunggren: Den hemska draken (L)
Hay: Hungriga hamsterns återkomst (S)
Engholm: Snor (F)

Paket 2 - juli
Nilsson: Änglar, kakor och tappade tänder (L)
Lidbeck: Men finns ändå (S)
Hansegård: Jordens rekordbok (F)

Paket 3 - augusti
Gissy: Bellman på rånarjakt  (LS)
Rundgren: Alla tycker om skelett (F)

Paket 4 - september
Dalsgaard Thomsen: Vips och drakulaklubben (L)
Brännström: Johnny ingen aning (S)
Maclaine: Lätta fakta om vargar (F)

Paket 5 - oktober
Halling: Passa (LS)
Deckargåtor (red Siv Widerberg) (F)

Paket 6 - december
Olczak: Trolldom i gamla stan (L)
Verne/Gotthardt: En världsomsegling under havet (S)
Jäger: Bestar (F)

 

Uppdaterad: 2017-03-17
Christina Alloh, Regionbibliotek Region Jönköpings län