Region Jnkpings ln Folkhälsa
plus.rjl.se/folkhalsa

Material och information från genomförda konferenser, seminarier och webbinarier

Webbinarie Folkhälsa och hållbarhet, 9 december, 2016

 

Amanda Johansson Projektledare Social hållbarhet, Kommunstyrelsekontoret Gislaveds kommun

2015 beslutades att Gislaveds kommun ska ta ett nytt grepp kring frågor som rör vårt integrationsarbete, folkhälsoarbete, trygghetsfrämjande arbete, arbete med mänskliga rättigheter samt arbetet med nationella minoriteter. Genom ett långsiktigt och systematiskt arbete med social hållbarhet ska dessa områden vävas samman på ett naturligt sätt och växla upp varandra. Till grund för arbetet med att ta fram en strategi, ligger dels en kartläggning om social hållbarhet, samt en workshop som kommunen anordnade i september med både interna och externa specialister.
Gislaveds kommun har valt att lägga ner Folkhälsorådet samt det Bottsförebyggande rådet och istället ha ett Råd för social hållbarhet.
Gislaveds kommuns arbete med social hållbarhet

Hans Jarstig Kommunalråd/Ordförande socialnämnden och ordförande folkhälsorådet Habo kommun

Habo har ett väl fungerande folkhälsoråd som är väl förankrat i organisationen. Sammansättningen i rådet avspeglas av kommunens och regionens verksamheter. Ett av fokusen i folkhälsorådet är till exempel ”Samverkan Barn och Unga” där man arbetar i nätverk med representation som möter barn och unga i sina verksamheter.

Alma Nykvist student Folkhälsovetenskaplig program med hälsoekonomi, Göteborgs universitet
Studie, Folkhälsoarbetet i Jönköpings län

Ett underlag för samverkan och samlärande mellan de kommunala folkhälsoråden
För att förbättra befolkningens hälsa och skapa jämlikhet i hälsa krävs en förståelse för vad i folkhälsoarbetet som fungerar bra och vad som inte gör det, och en vilja att komma överens om vart fokus ska läggas. Hållbar samverkan och delat ansvar mellan aktörer inom olika sektorer i ett omfattande folkhälsoarbete är nödvändigt för att detta ska uppnås.
Underlag för samverkan och samlärande mellan de kommunala folkhälsoråden

 

Webbinarie Integration, 14 mars, 2016

Aneby kommun
Office Corner är en plats där man ska kunna mötas och hjälpas åt med många olika saker. Här kan man som nyanländ få hjälp med vardagliga ting. Men också en plats där man har chans att träffa andra i samma situation och skapa nya kontakter. 
Läs mer om integration och Office Corner på Aneby kommuns hemsida (nytt fönster)

 

Julia Sandwall
Julia Sandwall är violinist men också flitigt anlitad producent och projektledare. Hon brinner för samhällsfrågor och startade den sociala plattformen Integrera mera Jönköping vilket ledde till att hon blev Årets Jönköpingsbo 2015. Idag har Integrera mera-nätverket 1341 medlemmar. Julia berättade om hur allt började och om vad som har hänt längs vägen sedan starten våren 2015.
Läs mer på Integrera Jönköping (nytt fönster)
På facebook (nytt fönster)

Kontakt

Veronica Ottosson

Folkhälsoutvecklare
0381-350 38
veronica.ottosson@rjl.se

Uppdaterad: 2016-12-09
Veronica Ottosson, Folkhälsa och sjukvård, Verksamhetsnära funktion