Region Jnkpings ln Folkhälsa
plus.rjl.se/folkhalsa

Kraftsamling för jämlik hälsa

Vi är igång med en rad aktiviteter i handlingsplanen och den 28 april fick vi  lyssna på en rad framstående exempel. Maria Lundh Björk och Marie Brander, projektledare på Coompanion, gav oss en bild av området sociala inovationer och visade på inspirerande exempel.

Nedan följer de pp-presentationer som vi får ta del av.

 

Kontakt

Veronica Ottosson
Folkhälsoplanerare
0381-350 38
veronica.ottosson@rjl.se

 

Uppdaterad: 2016-08-19
Veronica Ottosson, Folkhälsa och sjukvård, Verksamhetsnära funktion