Region Jnkpings ln Äldre
plus.rjl.se/samverkan

Beslutsstöd inom kommunal hälso- och sjukvård

Kommunerna i länet tillsammans med Region Jönköpings län, har i den gemensamma strategi och handlingsplanen inom Äldreområdet beslutat att arbeta med beslutsstöd.

Beslutsstöd är ett verktyg för systematiska bedömningar och ska användas när en persons hälsotillstånd försämrats. Det bygger på en strukturerad klinisk bedömning och används av sjuksköterskor, främst inom kommunal hälso- och sjukvård, som stöd för att avgöra var och hur den som insjuknat bäst får fortsatt vård.  Informationsöverföring från den som använder beslutsstödet till nästa vårdgivare, vårdcentral, ambulans eller akutsjukvård, säkras. Målet är att arbetssättet ska bidra till sammanhållen vård och omsorg.

Beslutsstödet är utvecklat av ViSam-projektet , Regionförbundet Örebro, som en del i den nationella satsningen inom äldreområdet.

I varje kommun finns utsedda sjuksköterskor som är instruktörer. De ansvarar för utbildning av nyanställda.

Beslutsstödet - Steg för steg

 

Checklista i PDF

Beslutstödet är utformat som en checklista i PDF-format. Det går att skriva ut som ett litet häfte. Välj häfte i skrivarinställningen när du skriver ut.

Blankett till ambulans

Om patienten bedömts behöva akutsjukvård och ambulansen kontaktas så ska denna blankett fyllas i och skickas med.

Ambulansblankett

Vid behov av att bekräfta patientens identitet inför ambulanstransport ska inblandad personal hjälpas åt. Ambulanspersonal har ansvar för ID-märkning och personal på plats ska så långt som möjligt vara behjälpliga med att styrka patientens identitet.

Samverkan ID-märkning

Checklista som app

Beslutsstödet finns även som app till smartphones (IOS och Android).

Kontaktperson

Ulrika Stefansson
Folkhälsa och sjukvård
Region Jönköpings län
ulrika.stefansson@rjl.se
036-32 42 29

Emma Grundström
FoUrum, Kommunal utveckling

0722-30 33 06

Mer information om beslutsstödet

Film om beslutsstöd för sjuksköterskor inom kommunal hälso och sjukvård, YouTube (nytt fönster)

Uppdaterad: 2017-12-01
Ulrika Stefansson, Folkhälsa och sjukvård