Region Jnkpings ln Hälsa för livet
plus.rjl.sehalsaforlivet

"Viktigt för mig"


Jag påverkar min vård genom att sätta fokus på de medicinska värden som är viktiga för min hälsa.

Jag

Vad jag kan göra själv:

Samhållet

Vad samhället kan göra:

 • Bilblioteket som guidar invånaren till bra information på nätet, exempelvis 1177 Vårdguiden
Vården

Vad vårdcentralen kan göra:

 • Hälsorum - Självprovtagning av exempelvis vikt och blodtryck på vårdcentralen (vem ansvarar?)
 • Hälsoväskan - hemlåning av blodtrycksmätare (vem ansvarar?)
 • Journalen via nätet
Regionen

Vad regionen kan göra:

 • xx
 • xx

 

Jag vet vad som påverkar min hälsa och vad jag kan göra själv för att hålla mig frisk

Jag

Vad jag kan göra själv:

Samhållet

Vad samhället kan göra:

 • Hälsokommuniaktörer från andra kulturer
 • Aktivt och meningsfullt liv - Utbud av aktiviteter i länet
 • Smart, Sund, Stark Senior (Smålandsidrotten) - idrotts-prova-på anpassat för seniorer
 • Butiksvandring i min matbutik med invånare/personal/andra målgrupper (Smålandsidrotten)
Vården

Vad vårdcentralen kan göra:

 • Fysisk aktivitet på recept - skräddarsy aktiviteter/utbud utifrån behov.
 • Hälsosamtal med dsk på min vårdcentral (40, 50, 60, 70-åringar)
 • Diplomerade tobaksavvänjare, kvalificerade matrådgivare, samverkan/resursperson riskbruk/missbruk, FaR-kontakt (enligt soc.styrelsens riktlinjer)
Regionen

Vad regionen kan göra:

 • xx
 • xx

Samvkerkansmodeller på närområdesnivå

 • Samverkan barn- och ungdomshälsan och länets skolor (t.ex. dans för unga tjejer med tecken på ps ohälsa)
 • Hälsocoachprojektet - hälsosamtal utifrån äldre med riskindikatorer - direkt koppling till utbud/mötesplatser i kommunal/ideell regi
 • Modersmålsbaserad hälsokommunikation - kulturbrygga i SFI, för egenvård etc.
 • Hälsocenter - samverkan mötesplats med vc i GGVV
 • Erfarenheterna från hälsocoachprojektet


Koncept bemötande

Hälsofrämjande i rehabilitering/behandling


 

Alla som är inblandade i min vård vet vad jag har för målsättningar och arbetar tillsammans med mig för att nå dem.

Jag

Vad jag kan göra själv:

Samhållet

Vad samhället kan göra:

 • x
Vården

Vad vårdcentralen kan göra:

 • Standardiserad vårdplan i Cosmic (bl.a. tobak, fysisk aktivitet och mat) - Mattias och Stina
Regionen

Vad regionen kan göra:

 • xx
 • xx

 

Istället för att vara inlagd på sjukhus kan jag i större utsträckning få vård hemma och med stöd från mitt sociala nätverk.

Jag

Vad jag kan göra själv:

 • Resurskarta - Mina sociala nätverk som stöd (Marita ansvar)
 • Teknik som stöd - Skype
 • Trygghetslarm
Samhållet

Vad samhället kan göra:

 • x
Vården

Vad vårdcentralen kan göra:

 • Vårdsamordnare -
 • Mobila geriatriska team -
 • Teknik som stöd - Skype
Regionen

Vad regionen kan göra:

 • xx
 • xx

Jag har tillgång till all information om min vård och hälsa och bestämmer själv vem jag vill dela den med.

Jag

Vad jag kan göra själv:

Samhållet

Vad samhället kan göra:

 • x
Vården

Vad vårdcentralen kan göra:

 • Personcentrerat arbetssätt med partnerskap -
Regionen

Vad regionen kan göra:

 • xx
 • xx

Jag har en vårdsamordnare på vårdcentralen som stödjer mig så att samverkan mellan alla som är delaktiga i min vård fungerar.

Jag

Vad jag kan göra själv:

 • x
Samhållet

Vad samhället kan göra:

 • x
Vården

Vad vårdcentralen kan göra:

 • Samordnan Individuell Plan (SIP)
Regionen

Vad regionen kan göra:

 • xx
 • xx

Jag har enkla och effektiva kontakter med vården och kan själv hantera ärenden som rör min hälsa.

Jag

Vad jag kan göra själv:

Samhållet

Vad samhället kan göra:

 • x
Vården

Vad vårdcentralen kan göra:

 • x
Regionen

Vad regionen kan göra:

 • xx
 • xx

 


 

Övrigt:

 • Hälsosamtal när jag blir förstagångsförälder (BHV)
 • Hälsosamtal med min skolsköterska (förskolan, grundskolan och gymnasiet)

 

 

Hälsa för livet

I Hälsa för livet vill vi stärka  invånarna att själva kunna påverka sin hälsa och livskvalitet. Utifrån inspiration från Sir John Oldhams arbete med personcentrering där han identifierat ett antal viktiga påstående från ett individperspektiv har vi översatt och anpassat dessa till våra sammanhang i regionen och sammanställt  en meny av tjänster och verktyg . Denna meny är ett erbjudande/ stöd till invånarna för att skapa förutsättningar för att de personer som kan och vill ta ansvar för sin egen hälsa och livskvalitetet också kan göra det.

Menyn till vänster kommer fyllas på efter hand när nya verktyg/tjänster utvecklas.

Uppdaterad: 2016-04-05
Sven-Åke Svensson, Kommunikation ledning