Region Jnkpings ln Hälsa för livet
plus.rjl.sehalsaforlivet

Patientens egen provhantering

Genom att ta del av sina egna provsvar och själv beställa provtagning blir patienten mer delaktig och får större ansvar för sin vård och sin sjukdom. Patienten blir en aktiv deltagare i patientsäkerhetsarbetet under en läkemedelsbehandling.

En första studie på Karolinska Universitetssjukhusets Reumatologimottagning har visat att patienterna är tillfreds med att se sina provsvar men att tjänsten behöver utvecklas för ökad användarvänlighet. Den behöver dessutom kopplas ihop med andra webbtjänster.

Teknisk utveckling pågår för att kunna ge invånare möjlighet att använda tjänsten bredare, till exempel för egenvårdstester med direkt koppling till primärvård och för att kunna integrera tjänsten till olika laboratorier och journalsystem.

Kontaktpersoner

Sven-Åke Svensson

0706-32 4017

Uppdaterad: 2015-09-08
Sven-Åke Svensson, Kommunikation ledning