Region Jnkpings ln Bild och form
plus.rjl.se/bildochform

Gestaltningsuppdrag

Vi arbetar just nu med implementeringen av enprocentsregeln i Region Jönköpings län för nya och större ombyggnationer. Vi driver ett processarbete som vi utvecklat i samråd med flera aktörer för att kvalitetssäkra processen och kommer inledningsvis att pröva ett par olika upphandlingsmodeller.

På den här sidan kan du som är professionellt utövande konstnär, formgivare, arkitekt eller liknande och är intresserad av konstnärliga gestaltningsuppdrag hitta alla aktuella gestaltningsuppdrag inom Region Jönköpings län.

Aktuella gestaltningsuppdrag

Höglandssjukhuset Eksjö

Gestaltningsuppdrag Höglandssjukhuset i Eksjö: Visningsrum för avskedstagande

Utlysning 1 uppdrag 1: Avsked av en anhörig är en akt präglad av stort allvar och starka känslor. En konstnärlig gestaltning av ett rum för detta ändamål kräver lyhördhet för den utsatthet som råder i de sörjandes situation.

[Utlysning april 2017. Sista ansökningsdag 2017-05-02]

Höglandssjukhuset Eksjö, tak plan 6

Gestaltningsuppdrag Höglandssjukhuset i Eksjö:
Taket plan 6

Utlysning 1 uppdrag 2: Den yta som ska gestaltas är ett utvändigt tak med låga sedumväxter som varierar i färg mellan grönt – brunrött – rött, beroende på årstid och artsammansättning. Den konstnärliga gestaltningen och takytan kommer att vara väl synliga från vårdrum, dagrum och expeditioner och andra rum på samma våningsplan, med fönster som vetter ut mot taket. Beroende på verkens placering och höjd kommer de även synas från omkringliggande byggnader, möjligen också från gatuplanet.

[Utlysning april 2017. Sista ansökningsdag 2017-05-02]

Tidigare gestaltningsuppdrag

Värnamo folkhögskola

Gestaltningsuppdrag på Värnamo folkhögskola

På Värnamo folkhögskola planeras just nu ett riktigt spännande gestaltningsuppdrag dit vi välkomnar konstnärer att skicka in intresseanmälan. Det finns en uttrycklig önskan från skolan att den konstnär som så småningom väljs ut ska vara intresserad av att arbeta processinriktat och i en eller annan form involvera skolans deltagare. Arbetet ska leda till någon slags fysisk, synlig förändring så att uppdraget även kommer framtida deltagare till del (konstverk, objekt, ingrepp, omvandling etc).

[Utlysning november 2016. Sista ansökningsdag 2016-12-22]

 

Illustration förbindelsekorridor, Värnamo sjukhus. Bild: White
 

Gestaltningsuppdrag innergårdar, Värnamo sjukhus

Välkommen med intresseanmälningar för konstnärlig gestaltning inklusive belysning till fyra innergårdar på Värnamo sjukhus. Gestaltningsuppdragen gäller totalt fyra gårdar men är uppdelade på två uppdrag, där valda konstnärer arbetar med ett par om två gårdar vardera. En intresseanmälan gäller för båda paren gårdar. 

[Utlysning oktober 2016. Sista ansökningsdag 2016-11-01]

 

Den blivande entrén på Värnamo sjukhus


Gestaltningsuppdrag för södra entrén, Värnamo sjukhus

Välkommen med förslag till Region Jönköpings läns tävling för utomhusgestaltning för det nya entréområdet på Värnamo sjukhus. Den nya entrén ger besökare till vårdcentral och sjukhus ett ljusare och varmare mottagande än dagens entré och ytan erbjuder många möjligheter för konstnärlig gestaltning. Den ursprungliga byggnaden är från 70-talet, ritad av arkitekten Folke Löfström, ett fint exempel på den tidens arkitektur med mörk tegelfasad och tydligt formspråk.

[Utlysning april 2016. Sista ansökningsdag 2016-08-01]

 

Intresseanmälan

Vill du få information när nya gestaltningsuppdrag inom Region Jönköpings län?

Maila dina kontaktuppgifter till

Region Jönköpings län använder Konstpool.se för utlysning av aktuella gestaltningsuppdrag.

Kontakt

Katarina Vallbo
076-107 73 40

Uppdaterad: 2017-03-30
Katarina Vallbo, Kultur och utveckling