Region Jnkpings ln Bild och form
plus.rjl.se/bildochform

Innergård Värnamo sjukhus. Illustration: White Arkitekter AB
Illustration: White Arkitekter AB

Gestaltningsuppdrag innergårdar, Värnamo sjukhus

I samband med en större ombyggnation av operations- och intensivvårdsavdelningarna på Värnamo sjukhus kommer fyra innegårdar att upprustas. Gestaltningsuppdragen gäller totalt fyra gårdar men är uppdelade på två uppdrag, där valda konstnärer arbetar med ett par om två gårdar vardera. På så sätt finns möjlighet att skapa en slags rörelse mellan två sinsemellan närbelägna gårdar. Grundstomme samt växtval har utformats av en landskapsarkitekt, men alla fyra lämpar sig väl även för en konstnärlig gestaltning. I samtliga fall är det också önskvärt med en integrerad ljussättning eller genomtänkt belysning av gestaltningarna eftersom de i hög grad kommer att upplevas inifrån och året om.

En intresseanmälan gäller för båda paren gårdar. Intresseanmälan lämnas via Konstpool.

Intresseanmälan gestaltningsuppdrag innergårdar Värnamo sjukhus (Konstpool, nytt fönster)

[Utlysning oktober 2016. Sista ansökningsdag 2016-11-01]

Ritningarna för gestaltningsuppdraget

Gestaltningsuppdraget kommer att utföras av

Konstnärerna Patrik Bengtsson och Emma Kronvall kommer att arbetar den konstnärliga gestaltningen till två innergårdar vardera.

Patrik Bengtsson

Innergårdar uppdrag nummer 1: Patrik Bengtsson, Styrsö

Verket består av platåer, på två av platåerna uppenbarar sig skulpturala gestalter.

På den stora innergården pryds en av platåerna av en 200 cm hög aluminiumskulptur föreställande en vuxen gestalt som håller en exotisk mask under armen. Bredvid honom står en resväska. Gestalten har blicken fäst upp mot skyn.

På den lilla innergården står en barngestalt på en av platåerna. Gestalten har slutna ögon och i händerna håller den en stor snäcka och pressar öppningen mot örat.

www.patrikbengtsson.com

Emma Kronvall

Innergårdar uppdrag nummer 2: Emma Kronvall, Årsta

Verket på den ena innergården består av sju milt lysande klot i olika storlek är monterade på silverskimrande trädgrenar i varierande höjd. De står utspridda bland de lägre växterna i planteringarna. På ett av klotens topp sitter en uggla. Stilla, värdig och tyst. En liten iakttagare som syns endast för den som tar sig tid att se. En bit där ifrån ligger en silverskimrande stenbumling på marken. En hare sitter på dess topp, kikar ut över gården och växterna.

På den andra innergården består verket av tre silverglänsande, svärtade stenar gjorda av aluminium som ligger utspridda på gårdens tegelgolv. På två av stenarna sitter lysande glasbubblor. På den tredje stenen sitter en hare och tittar ut över omgivningen.

www.emmakronvall.se

Kontakt

Katarina Vallbo

Konstpool

Region Jönköpings län använder Konstpool.se för utlysning av aktuella gestaltningsuppdrag.

Aktuella utlysningar, Konstpool.se, nytt fönster

 

Uppdaterad: 2017-05-12
Katarina Vallbo, Kultur och utveckling