Region Jnkpings ln Bild och form
plus.rjl.se/bildochform

Värnamo sjukhus södra entrén
Illustration: White Arkitekter AB

 

Gestaltningsuppdrag för södra entrén, Värnamo sjukhus

Södra entrén Värnamo sjukhus som ska vara klar september 2016, ger besökare till vårdcentral och sjukhus ett ljusare och varmare mottagande än dagens entré.  2019 ska även en stor om- och tillbyggnad vara klar på Värnamo sjukhus. I och med det får sjukhuset bland annat även nya lokaler för operationer.

Tävling utomhusgestaltning

Välkommen med förslag till Region Jönköpings läns tävling för utomhusgestaltning för det nya entréområdet på Värnamo sjukhus. Den nya entrén ger besökare till vårdcentral och sjukhus ett ljusare och varmare mottagande än dagens entré och ytan erbjuder många möjligheter för konstnärlig gestaltning. Den ursprungliga byggnaden är från 70-talet, ritad av arkitekten Folke Löfström, ett fint exempel på den tidens arkitektur med mörk tegelfasad och tydligt formspråk. Den konstnärliga gestaltningen installeras 2017.

[Utlysning Konstpool.se april 2016. Sista ansökningsdag 2016-08-01]

Ritningarna för gestaltningsuppdraget

Gestaltningsuppdraget kommer att utföras av

Karin Westermark

Karin Westermark från Stockholm, verket heter "Color Membrane #2”

Motivering: Ett intresseväckande och inbjudande förslag som samverkar väl med arkitekturen samtidigt som det har en tydlig egen karaktär. Färgskiftningar och speglingar skapar en livfull kontrast till den strama byggnaden och lockar till närmare betraktande. Verket är luftigt med ett varierande uttryck beroende på årstid och ljusförhållanden, vilket gör att miljön kring entréområdet kommer att skifta vid olika besök.

Karin Westermark bor och arbetar i Stockholm. Hon har studerade konsthistoria, filosofi och statsvetenskap vid Uppsala universitet och har en magisterexamen i landskapsarkitektur från Sveriges lantbruksuniversitet. Karin arbetar med allt från konst och arkitektur till design. I sitt arbete undersöker hon uppfattningen om rymden och relationerna mellan de konstgjorda och naturen. Samspelet med omgivningen, rörelsen och den kroppsliga anslutningen till rymden är en viktig del av hennes arbete.

www.karinwestermark.com   

 

Kontakt

Katarina Vallbo

Konstpool

Region Jönköpings län använder Konstpool.se för utlysning av aktuella gestaltningsuppdrag.

Aktuella utlysningar, Konstpool.se, nytt fönster

Uppdaterad: 2017-05-12
Katarina Vallbo, Kultur och utveckling