Region Jnkpings ln Hälsa för livet
plus.rjl.sehalsaforlivet

Råslätts vårdcentral - Hälsa för livet handlingsplan

Innovationsnätverk – Fellows till ”Flippen” i primärvården som är ett innovationsprojekt för att möta befolkningens behov av hälsa och trygghet som bygger på utveckling av nya personcentrerade arbetssätt där vi ska:

 • utgå från patientens/befolkningens behov och utforma verksamheten istället för göra bästa möjliga för att möta patientens behov med den verksamhet man har
 • utgå från vad patienten kan och vill göra själv och stödja och komplettera det från vården, istället för att utgå från vad vården kan göra och så får patienten komplettera det
Kontaktpersoner på vårdcentralen:
 • Namn Namn
 • Namn Namn
 • Namn Namn
Detta vill vi åstadkomma:
 • NN
 • NN
 • NN

Vi kommer jobba med följande I statement:

 • NN
 • NN
 • NN

 

Handlingsplan 
 

Aktivitet Ansvar Resultat Status
Hur många listade   6500 st Klart
Vad kännetecknar de listades behov? (personas)  
 • NN
 • NN
 • NN
Pågående
Hur ser processen ut idag? (kartlägg nuläge)  
 • NN
 • NN
 • NN
Inte startat
Vad kan vi lära från andra? (omvärlden, andra i flippen)  
 • NN
 • NN
 • NN
Inte startat
Hur vill vi pröva nya samverkansformer med de som listat sig? (tillsammans)  
 • NN
 • NN
 • NN
Inte startat
Hur kan vi designa med teknisk och mänsklig support? (aktivitetsdiamanten)  
 • NN
 • NN
 • NN
Inte startat
Hur ska vi träna medarbetare i förnyelsen? (rollspel, värdskap)  
 • NN
 • NN
 • NN
Inte startat
Förbättring för de som listat sig i relation till I statement  
 • NN
 • NN
 • NN
Inte startat
Förbättring för medarbetare i form av tidsvinst mm. (konkreta exempel, medarbetar berättelser)  
 • NN
 • NN
 • NN
Inte startat
Nytt arbetssätt för test i nya context  
 • NN
 • NN
 • NN
Inte startat
Lärande och synergieffekter  
 • NN
 • NN
 • NN
Inte startat

 

 

Uppdaterad: 2015-11-10
Sven-Åke Svensson, Kommunikation ledning