Region Jnkpings ln Folkhälsa
plus.rjl.se/folkhalsa

Kontakter sektion Folkhälsa

Kvinna som löptränar

Här är kontaktuppgifter till personer inom de olika folkhälsoområden. Längre ner på sidan finns även kontaktuppgifter till de personer som arbetar för samverkan med länets kommuner.

Kontaktpersoner i de olika fokusområdena


Alkohol och tobak

Mattias Jonsson

010-242 41 89, 070-209 81 42

Fysisk aktivitet

Lena Hedin

010-242 45 27, 076-117 45 27

Hälsosamma matvanor

Anna Kempe

010-242 41 18, 070-377 97 91

Kultur och hälsa

Paula Bergman

010-242 42 11, 070-698 01 00

Integration och hälsoekonomi

Atanas Petkovski

070-350 80 06

Psykisk hälsa

Veronica Ottosson
 
010-246 981 42, 070-389 81 42

Sexuell hälsa

Charlotte Jerkelund

010-242 41 24,  070-211 31 97

Hälsofrämjande sjukvård

Anne Wilderoth
 
010-243 50 28, 070-316 50 28

Äldres hälsa

Eva Timén
 
010-242 41 88, 076-806 41 88

Kontaktpersoner för samverkan med länets kommuner

Aneby och Eksjö

Anne Wilderoth
 
010-243 50 28, 070-316 50 28

Gislaved och Gnosjö

Gislaved - Charlotte Jerkelund (vik för Stina Norberg) 010-242 41 24,  070-211 31 97
Gnosjö - Maria Haveland (vik för Stina Norberg) 070-232 37 20

Habo och Mullsjö

Lena Hedin (vik. för Elise Björn)

010-242 45 27, 076-117 45 27

Jönköping

Paula Bergman

010-242 42 11, 070-698 01 00

Nässjö och Tranås

Atanas Petkovski

010-2424213, 070-350 80 06

Sävsjö och Vetlanda

Charlotte Jerkelund

010-242 41 24,  070-211 31 97

Vaggeryd och Värnamo

Maria Haveland

070-232 37 20 

 
 
 
 

Kontakt

Folkhälsochef
Jesper Ekberg

010-242 42 01
072 246 86 88

Epidemiolog
Marit Eriksson

010-242 42 07
072-202 42 07

Strategi och handlingsplaner

Cyklande tjejer

Strategin Tillsammans för jämlik hälsa och ett bra liv i Jönköpings län
Strategi och handlingsplaner

Aktiviteter

Utbildningar, kurser och aktiviteter inom folkhälsa som anordnas för personal och invånare.
Folkhälsas aktiviteter

Uppdaterad: 2017-08-07
Jesper Ekberg, Regionledningskontoret, Verksamhetsnära funktion