Region Jnkpings ln Sydöstra sjukvårdsregionen
www.sydostrasjukvardsregionen.se

Samverkansnämnd (SVN) 2018-05-03-04

Föredragslista och handlingar publiceras några dagar före sammanträdet. Protokoll publiceras när de har justerats, det vill säga några dagar efter sammanträdet.

Kallelse 2018

Protokoll

 

 

 

 

Kontakt

Elin Lindskog
Landstinget i Kalmar län
0480-843 29

Moa Rosholm
Landstinget i Kalmar län
0480-426 608

Planerade möten 2018

Tidplan sydöstra sjukvårdregionen 2018(pdf, nytt fönster)

Uppdaterad: 2018-01-09
Anna Holmstrand, Folkhälsa och sjukvård, Verksamhetsnära funktion