Region Jnkpings ln Sydöstra sjukvårdsregionen
www.sydostrasjukvardsregionen.se

Handlingar och mötesanteckningar 2017, Regionsjukvårdsledning (RSL) i Sydöstra sjukvårdsregionen

Mötesdatum

Kontakt

Susanne Yngvesson
Region Jönköpings län
036-32 45 12

Planerade möten 2017

Tidplan sydöstra sjukvårdregionen 2017 (pdf, nytt fönster)

Planerade möten 2018

Tidplan sydöstra sjukvårdregionen 2018 (pdf, nytt fönster)

Uppdaterad: 2017-12-12
Anna Holmstrand, Folkhälsa och sjukvård, Verksamhetsnära funktion