Region Jnkpings ln Vårdval i Jönköpings län
plus.rjl.se/vardval

Läkarhuset Väster Jönköping - systematiskt förbättringsarbete 2017

Förbättringsarbete

Förbättringsområde:

 

Lägesbeskrivning vid riktmärke 1

 

 

Lägesbeskrivning vid riktmärke 3

Bilaga, Kort sammanfattning av förbättringsarbete

 

 

Presentation vid Utvecklingskraft primärvård

 

 

 

 

 

Uppdaterad: 2017-12-08
Jenny Abrahamsson, Regionledningskontoret, Verksamhetsnära funktion