Region Jnkpings ln Digidel för bibliotekspersonal
http://plus.rjl.se/digidel

4. Talböcker

I den här delen av kursen kommer vi att gå igenom hur det fungerar för en användare att ladda ned talböcker från Legimus.se.

 

Vad är en talbok?

En talbok är avsedd för personer med permanent eller tillfällig läsnedsättning. Talboken produceras med offentliga medel och i enlighet med §17 upphovsrättslagen. Lagen går i korthet ut på att man inte behöver upphovsrättsinnehavarens tillstånd för att producera den utgivna boken som talbok.

All nedladdning av talböcker är bibliotekslån och lånetiden är sex månader. Talboken är avsedd för enskilt bruk och det innebär att låntagaren inte får dela med sig av talboken eller sina inloggningsuppgifter till någon annan.

Talbok eller ljudbok?

Det är skillnad på talböcker och ljudböcker. Ljudboken är en kommersiell produkt som följer vanliga upphovsrättsliga regler och får lånas eller köpas och läsas av alla.

Vad är en läsnedsättning?

Personer med läsnedsättning får låna talböcker. Man behöver inte visa intyg eller säga varför man vill låna. MTM har förutom talböcker också e-textböcker och punktskriftsböcker för personer med läsnedsättning.

Några exempel på läsnedsättningar:

 • synskada
 • rörelsehinder
 • utvecklingsstörning
 • läs- och skrivsvårigheter
 • hörselskada (för hörselträning)
 • tillfällig läsnedsättning på grund av sjukdom eller skada
 • kognitiva funktionsnedsättningar (till exempel traumatiska hjärnskador, språkstörning, afasi, autism, adhd, demenssjukdomar, whiplashskador eller psykiska funktionsnedsättningar)

Talböcker finns att ladda ner på legimus.se

Myndigheten för tillgängliga medier, MTM, arbetar bland annat med produktion och distribution av talböcker. Deras digitala bibliotek legimus.se fungerar både som lånecentral för biblioteken och som ett bibliotek för användare med läsnedsättning. För att användare ska få tillgång till talböckerna på legimus.se behöver de registreras som låntagare. Den registreringen görs bland annat av folkbibliotek.

Bibliotek behöver talbokstillstånd för att få tillgång till MTM:s talböcker

För att ditt bibliotek ska få tillgång till MTM:s bibliotek Legimus, och möjlighet att registrera nya låntagare för egen nedladdning, krävs att ni har talbokstillstånd. Med talbokstillstånd får man också:

 • överföra tillgängliga texter och bilder över internet till personer med läsnedsättning
 • kopiera framställda talböcker oavsett vem som framställt talboken från början
 • framställa talböcker av offentliggjorda litterära verk och sprida till personer med läsnedsättning

Talbokstillstånd ansöker man om hos Justitiedepartementet. Skolbibliotek i kommunen måste ansöka separat. Läs mer på Legimus.se webbplats om du vill veta mer.

Legimus.se - Talbokstillstånd (nytt fönster)

Så här gör användaren

Användaren får inloggningsuppgifter från biblioteket

En användare som vill ladda ned egna talböcker från legimus.se får inloggningsuppgifterna från biblioteket. Bibliotekspersonalen har då ett introduktionssamtal med personen. Då berättar man om villkoren och visar hur det går till att låna böcker.

Läs på legimus.se om du vill veta mer:
Legimus.se - Introduktion vid registreringen (nytt fönster).

Användaren kan ladda ned böcker från webbplatsen eller appen

När användaren har fått sina inloggningsuppgifter kan den ladda ned hur många böcker den vill. Om en bok inte finns i legimus.se lämnar användaren ett inläsningsförslag till sitt lokala bibliotek.

Så här gör användaren för att låna en talbok från webbplatsen:

Så här gör användaren för att låna en talbok via appen för iPhone eller iPad:

Så här gör användaren för att låna en talbok via appen för Android:

Testa tillsammans

Som bibliotekspersonal får du lov att ladda ned talböcker för att visa hur det går till. Då använder du ett registrerarkonto på legimus.se.

Den eller de av er som har registrerarkonto ansvarar för att övriga får testa att ladda ned en ljudbok på samma sätt som en användare skulle gjort. Välj själva om det passar bäst i grupp eller med en person i taget.

Diskutera tillsammans

Detta delmoment har många diskussionsfrågor. Om ni inte hinner alla, välj en eller ett par per område.

Bemötande

 1. En person kommer till biblioteket för att få inloggningsuppgifter till legimus.se.
  - Kan den få hjälp direkt, eller måste den boka en tid?
  - Hur vill ni att personen ska tas emot?
  Tänk både på tillfällen när det är lugnt i biblioteket och när det är mycket att göra. 
  - Bemöts personen på samma sätt?
 2. Tänk er att en användare kommer med ett förslag på en bok den vill ha inläst.
  - Hur vill ni att den ska bli bemött?
  - Hur ser era nuvarande rutiner för att ta emot inläsningsförslag ut?

Marknadsföring av egen nedladdning av talböcker

 1. Många personer känner inte till möjligheten att ladda ned talböcker själva, trots att de har en läsnedsättning och har rätt till tjänsten.
  - Hur får era användare veta att möjligheten finns?
 2. Tänk på de användare ni har som lånar talböcker på skiva.
  - Skulle de få några fördelar av att kunna ladda ned talböcker själva?
  - Finns det några hinder för att de ska kunna göra det?
  - Finns det någonting ni kan göra för att minska eller ta bort hindren?
 3. Gå till talboksavdelningen på biblioteket, om ni har någon.
  - Hur ser användaren att den kan ladda ned talböcker själv?
  - Hur får användaren veta vad som skiljer talböckerna från ljudböckerna?

 

Kontakt

Har du frågor eller vill ha hjälp att gå vidare, kontakta Christina Alloh,

Uppdaterad: 2016-04-27
Maria Levein Idebrant, Regionbibliotek Region Jönköpings län