Region Jnkpings ln Hjälpmedelscentralen
plus.rjl.se/hjalpmedelscentralen

Övergångsrutin för patienter med kosttillägg

Patienter på kommunernas särskilda boenden

För patienter som bor på kommunernas särskilda boenden och idag får kosttillägg eller andra sjukdomsspecifika livsmedel via köket måste en förskrivning i Sesam-LMN finnas för att personalen efter 1 februari ska kunna beställa dessa livsmedel. Följande övergångsrutiner ska användas:

  1. Patient med behov av ny bedömning av nutritionsbehandlingen
    • Kontakta vårdcentralen för bedömning och förskrivning (vårdcentralen kontaktar vid behov dietist)
  2. Patient med stabil behandling med kosttillägg/sjukdomsspecifika livsmedel
    • Kontakta dietist på hjälpmedelscentralen för att överföra befintlig förskrivning till Sesam-LMN

Övriga patienter

Övriga patienter, som idag har sin förskrivning på blanketten Beslut om landstingsbidrag, kommer att behöva förnya sin förskrivning senast 31 mars 2017 då blanketten upphör att gälla. Dessa patienter ska kontakta sin ordinarie vårdkontakt (läkare eller dietist) för att förnya sin förskrivning.

Tillfällig förstärkning med komplett näringsdryck

Vid tillfälliga behov av förstärkning kan nutritionsansvarig sjuksköterska ordinera komplett näringsdryck. Beställning av komplett näringsdryck kan ske till avdelningsförråd för att användas vid dessa tillfällen.

 

 

Uppdaterad: 2016-12-20
Sara Wulff, Verksamhetsstöd o service gem, Verksamhetsstöd och service