Region Jnkpings ln Sydöstra sjukvårdsregionen
www.sydostrasjukvardsregionen.se

RMPG primärvård, sydöstra sjukvårdsregionen

Möte

  • Kallelse
  • Mötesanteckningar
  • Bilaga

 

 

 

 

Logga in

Gemensamma dokument för RMPG Primärvård (begränsad behörighet)

Deltagare 2018

Region Jönköpings län
Marita Sandqvist
Anette Sparf
Charlotte Larsdotter

Landstinget i Kalmar län
Sofia Hartz, ordförande
Patrick Glasberg
Therese Silvander

Region Östergötland
Charlotte Lindqvist, sekreterare,
Annette Johansson
Mara Kosovic
Maria Randjelovic
Minna Arrelid

Planerade möten 2018

Årsrapporter

Årsrapporter, RMPG primärvård

Arkiv

Arkiverade mötesanteckningar, RMPG primärvård

Uppdaterad: 2018-01-09
Anna Holmstrand, Folkhälsa och sjukvård, Verksamhetsnära funktion