Region Jnkpings ln Försäkringsmedicin
plus.rjl.se/forsakringsmedicin

Metodstöd för rehabkoordinering

Målsättningen för rehabkoordinatorns arbete är att underlätta återgång i arbete, förebygga och optimera sjukskrivningen ur ett patientperspektiv. 

Filmer från SKL

 

_________________________________________________________________

Nationella dokument för rehabkoordinering

Kontakt Kontaktuppgifter
Kontakt Försäkringsmedicin
(intranät, begränsad behörighet)
Identifiera patienter i behov av koordinering

Identifiera patienter
 

arbetssätt, planer, cosmicrutin, Inera rehabstöd

 

Kartläggande samtal

Kartläggande samtal


arbetssätt, mallar, frågeformulär


 

Samverkan med externa aktörer

Samverkan med externa aktörer

kontaktuppgifter, samtycke och utlämnande av uppgifter, tidiga insatser, trepartssamtal/-möte, avstämningsmöte, rätt stöd - rätt försörjning (nollplacerade, etableringen), SIP 

Jämställd och jämlik sjukskrivningsprocess

Jämställd och jämlik sjukskrivningsprocess

jämställd sjukskrivningsprocess, genushanden, våld i nära relationer, statistik, rapportering

Försäkringsmedicin och sjukskrivning

Försäkringsmedicin och sjukskrivning

metodstöd, ifyllnadsstöd, beslutsstöd

Rehabiliteringsbibliotek

Rehabiliterings-
katalog

interna och externa former för rehabilitering

Statistik

Statistik


sjukskrivningsstatistik, behörigheter till olika program

 

Dokumentation och registrering

Dokumentation, registrering och viktiga datum

 brevmallar/frågeformulär,  Cosmicrutiner, datum/ersättning/rapportering

Uppdrag och ledning

Ledning/rutin och styrning

handlingsplan, rutinbeskrivning, kvalitetssäkringsuppdraget,  uppdragsbeskrivning rehabkoordinator

 

Uppdaterad: 2018-02-12
Eva-Marie Sundkvist, Rehabiliteringsmedicinska kliniken Länssjukhuset Ryhov, Psykiatri rehab o diagnostik